Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitetut liikuntatieteelliset tutkimushankkeet 2022

31.8.2022
5.10.2022 klo 16.15 Suomen aikaa
1.4.2023–31.3.2026
Käsittelyssä
  • Enintään 400 000 euroa / hanke
  • Hakijana tutkimusyhteisö. Hankkeelle on kuitenkin nimettävä vastuullinen tutkija

Suomen Akatemia arvioi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) liikuntatieteellisten tutkimushankkeiden hakemusten tieteellisen tason. Päätökset hakemuksista tekee OKM, joka myös hoitaa rahoituksen maksatuksen. Arviointi koskee OKM:lle osoitettuja uusia valtionavustushakemuksia. Hakemukset jätetään Akatemian verkkoasiointiin. Akatemia toimittaa arviointilausunnot OKM:n käyttöön.

Liikuntatieteellisen tutkimushankkeen vastuullisella johtajalla tulee olla tohtorin tutkinto.

Liikuntatieteellisen tutkimuksen määrärahahakemusten arvioinnissa noudatetaan Akatemian arviointikäytäntöjä ja -kriteerejä. Akatemia käyttää hakemusten arvioijina pääosin ulkomaisia asiantuntijoita. Hakemukset arvioidaan pääasiassa kansainvälisissä paneeleissa. Paneeli antaa kustakin hakemuksesta yhden lausunnon, joka on luottamuksellinen asiakirja. Hakemuksille, jotka eivät sovi aihealueeltaan mihinkään paneeliin, pyydetään vähintään kaksi yksittäistä arviota. Hakemukset pyydetään jättämään englanniksi, jotta ne voidaan arvioida kansainvälisesti ja jotta niiden yhdenmukainen valmistelu ja hakemuskäsittelyn sujuvuus voidaan varmistaa. Hakemusten tieteellisen tason lisäksi arvioidaan, miten hakemus vastaa OKM:n hakuilmoituksessa määriteltyjä linjauksia. Valtion liikuntaneuvosto antaa asiasta lausuntonsa ministeriölle.

OKM tekee rahoituspäätökset keväällä 2023. Ministeriön päätöksentekoaikataulun takia rahoituskausi voi alkaa aikaisintaan 1.4.2023.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA), tutustu huolellisesti sekä alla olevaan hakuilmoitukseen että OKM:n hakuilmoitukseen. Ruotsin- tai englanninkielisen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiriitatilanteessa aina ensisijainen.

Lue koko hakuilmoitus alta.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?