Akatemiaohjelma: Digitaaliset ihmistieteet (DIGIHUM) -aiehaku

2.4.2019
24.4.2019 klo 16.15 Suomen aikaa
1.1.2020–31.12.2022
Päätetty
  • Haun kokonaisrahoitus enintään 3 miljoonaa euroa
  • Hakijana yksittäinen tutkimusryhmä tai konsortio

Digitaaliset ihmistieteet (engl. digital humanities) on käsite, jolla viitataan uuden teknologian hyödyntämiseen humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Akatemiaohjelman aihealueisiin kuuluvat erilaiset uudet menetelmät ja tekniikat, joissa digitaalista teknologiaa ja modernin datatieteen menetelmiä hyödynnetään humanististen ja yhteiskuntatieteellisten aineistojen keruussa, hallinnassa ja analyysissä. Ohjelmamuistiossa esitellään tarkemmin tämän ohjelman tausta, tavoitteet, aihealueet ja arvioinnin kriteerit. Lue koko hakuilmoitus ja arviointikriteerit alta.

Hankkeen vastuullisen johtajan tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut tai professorin tai dosentin tasoinen tutkija. Rahoitusta voivat hakea yksittäiset tutkimusryhmät ja kahden tai useamman ryhmän muodostamat konsortiot.

Ohjelmassa on varauduttu rahoittamaan tutkimushankkeita yhteensä 3 miljoonalla eurolla. Yksittäinen hanke voi hakea rahoitusta korkeintaan 400 000 euroa. Konsortio voi hakea korkeintaan 800 000 euroa kuitenkin siten että kullekin konsortion osahankkeelle voidaan myöntää korkeintaan 300 000 euroa.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA), tutustu huolellisesti sekä alla olevaan hakuilmoitukseen että Lue myös -osion sisältöön ja erityisesti rahoitusehtoihin. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen (rahoituksen käytön yleisten ehtojen ja ohjeiden) ollessa ristiriidassa, rahoituksen käytön yleisten ehtojen ja ohjeiden sisältämä teksti on aina ensisijainen.

Lue koko hakuilmoitus alta. Voit tulostaa tai tallentaa sen pdf:nä alla olevasta napista.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?