Suomen Akatemia vahvisti tutkimusinfrastruktuurien pitkän aikavälin suunnitelman vuoteen 2030

19.12.2023

Suunnitelman tavoitteena on edistää erityisesti tutkimusinfrastruktuurikomitean rahoittamien tutkimusinfrastruktuurien toiminnan kehittymistä. Suunnitelman päätavoitteet kytkeytyvät Akatemian strategiaan, jossa toiminta-ajatuksena on avata uusia väyliä korkealaatuiseen, vastuulliseen ja vaikuttavaan tutkimukseen.

Suomen Akatemian hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 11.12.2023 tutkimusinfrastruktuurikomitean laatiman ehdotuksen Tutkimusinfrastruktuurien pitkän aikavälin suunnitelmaksi vuoteen 2030 (pdf).

Korkeatasoiset tutkimusinfrastruktuurit ovat vaikuttavan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan perusta. Tavoitteen saavuttamiseksi tutkimusinfrastruktuurikomitea edistää tutkimusinfrastruktuurien mahdollisuuksia tukea korkeatasoista tutkimusta ja sen uudistumista ja näin lisätä Suomen tieteen kilpailukykyä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa tutkimusinfrastruktuurien kykyä tuottaa uutta tietoa sekä kasvattaa ja houkutella uusia osaajia sekä motivoida tutkimusinfrastruktuureita vaikuttavaan ja vuorovaikutteiseen yhteistyöhön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimijoiden kanssa.

”Tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen on keskeinen tekijä Suomen tieteellisen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan laadun, uudistumisen ja kilpailukyvyn parantamisessa. Laadukkaat ja yhteiskäyttöiset tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuurit luovat perustan houkutteleville TKI-osaamiskeskittymille, joissa tutkimus- ja innovaatiotoiminta voi kasvaa ja kehittyä. Nämä infrastruktuurit ovat avainasemassa uuden tiedon tuottamisessa, innovaatioiden kehittämisessä ja uusien osaajien kouluttamisessa”, johtava tiedeasiantuntija Merja Särkioja toteaa.

Tutkimusinfrastruktuurien vahvistaminen on myös yksi vastaus yhteiskunnan suuriin odotuksiin TKI-toiminnan ratkaisuille ja tulevaisuuspoluille. Suomen hallitus on sitoutunut nostamaan Suomen T&K-toiminnan menot neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Tutkimusinfrastruktuuritoiminnan vahvistaminen on tärkeä osa tätä pyrkimystä.

Tutkimusinfrastruktuurikomitea avaa Tutkimusinfrastruktuurin pitkän aikavälin suunnitelman pohjalta tiekartta- ja rahoitushakuja sekä kehittää yhdessä muiden toimijoiden kanssa kansallista ja kansainvälistä tutkimusinfrastruktuuritoimintaa tulevina vuosina. Tutkimusinfrastruktuurikomitea laatii myös toimenpidesuunnitelmia, joissa määritellään keskeiset toimet strategian tavoitteiden saavuttamiseksi kolmelle vuodelle.

Lisätietoa:

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Pekka Rautio
viestintäasiantuntija
p. 029 533 5040

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?