Akatemiahankehakijan muistilista

 • Jokaiselle haulle julkaistaan oma hakuilmoitus verkossa aka.fiHae rahoitusta. Tutustu huolellisesti hakuilmoitukseen.
 • Hakuilmoituksessa on linkki haun arviointilomakkeeseen sekä arviointiohjeeseen. Niihin kannattaa tutustua hakemusta kirjoittaessa.
 • Ohjeet on koottu Ohjehakemisto A-Ö:hön.

Hakumuodon tavoite

 • Kansainvälisesti mahdollisimman korkean tieteellisen tason tutkimus, mahdolliset tieteelliset läpimurrot ja tutkimusyhteistyö parhaiden kansainvälisten ryhmien kanssa.
 • Tieteellisesti vaikuttavaa ja yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimusta.
 • Rahoitus on tarkoitettu tutkimusryhmän palkkaamiseen ja välittömiin tutkimuskuluihin.
 • Akatemiahankkeisiin kannustetaan palkkaamaan sekä tohtoreita että vielä väitöskirjaansa valmistelevia tutkijoita. Rahoitusta myönnetään vastuullisen johtajan omaan palkkaan: johtamiseen (enintään 6 kk), väitöstyön ohjaamiseen (enintään 2 kk) ja/tai tutkimuksellisesti hyvin perustelluista syistä (enintään 12 kk).

Hakukelpoisuus

 • Hakijana ovat yksittäiset tutkimusryhmät ja kahden tai useamman ryhmän muodostamat konsortiot. Jos suunnittelet konsortiohakemusta, lue ohjeet konsortiohakemuksen tekemiseen.
 • Tohtorin tutkinnon lisäksi tulee olla muuta merkittävää näyttöä tieteellisestä työstä.
 • Hakijoiden tulee olla professorin tai dosentin tasoisia tutkijoita.
 • Hakijalla tulee olla kiinteät yhteydet Suomeen, ja yhteyksien tulee käydä ilmi hakemuksesta (rahoitus myönnetään suomalaiseen tutkimusorganisaatioon).

Jos hakijalla on meneillään olevaa Akatemian rahoitusta

 • Jos olet meneillään olevan akatemiahankkeen vastuullinen johtaja, Akatemia ei tutki (käsittele) uutta akatemiahankehakemustasi. Uudella akatemiahankehakemuksella tarkoitetaan myös konsortion osahankkeen hakemusta.
  • poikkeuksena, jos rahoituskautta on pidennetty lakisääteisistä syistä
  • tai akatemiahankkeen rahoituskausi päättyy viimeistään 31.12.2024
  • Meneillään olevan akatemiahankkeen konsortion osahankkeen johtajan uusi akatemiahankehakemus voidaan tutkia (käsitellä) ja hänelle voidaan perustelluista syistä myöntää uusi akatemiahanke. Tämä poikkeus ei koske akatemiahankkeen konsortion johtajaa.
 • Jos sinulla on käynnissä olevaa akatemiaprofessorin tutkimuskulurahoitusta, voit hakea tehtäväkautesi viimeisenä vuotena siten, etteivät rahoituskaudet ole päällekkäisiä.
 • Jos sinulla on viisivuotisen akatemiatutkijan tutkimuskulurahoitusta, voit hakea akatemiahankerahoitusta vasta tehtäväkautesi kahdelle viimeiselle vuodelle.
  • poikkeuksena, jos rahoituskautta on pidennetty lakisääteisistä syistä
 • Jos sinulla on nelivuotisen akatemiatutkijan rahoitusta, voit hakea akatemiahankerahoitusta vasta tehtäväkautesi kahdelle viimeiselle vuodelle.
  • poikkeuksena, jos rahoituskautta on pidennetty lakisääteisistä syistä
 • Jos toimit huippuyksikön johtajana, varajohtajana tai tutkimusryhmän johtajana voit hakea akatemiahankerahoitusta vasta huippuyksikön neljännelle toimintavuodelle.

Lue lisää: Hakemusten arviointi ja päätöksenteko, siitä milloin hakemusta ei käsitellä tai arvioida.

Mikä on muuttunut kolmessa vuodessa?

 • Tutkimussuunnitelma jätetään PDF-liitteenä omalla välilehdellään hakemuslomakkeessa käyttäen Word tai LaTeX -mallipohjaa, verkkolomaketta ei enää käytetä. Ohjeet tutkimussuunnitelman rakenteesta löydät Ohjehakemisto A-Ö, tutkimussuunnitelmat. Annettua rakennetta ja sivumäärityksiä on noudatettava. Otsikoita ei saa muokata.
 • Lähdeluettelo sisältyy tutkimussuunnitelman enimmäispituuteen.
 • Ansioluettelon pituus on 3 sivua. Ansioluettelo jätetään PDF-liitteenä omalla välilehdellään hakemuslomakkeessa käyttäen Word tai LaTeX -mallipohjaa, verkkolomaketta ei enää käytetä. Noudatettavan rakenteen löydät Ohjehakemisto A-Ö, ansioluettelo.
 • Vertaisarvioitujen artikkeleiden välittömästi avoimeksi saattamisen kulut sisältyvät suorituspaikkojen yleiskustannuksiin ja ovat siten yksi suorituspaikan tarjoama perusedellytys. Tutkimusaineistojen säilyttämisen ja avaamisen kulut katsotaan kuuluvan tutkimushankkeen suorituspaikan yleiskustannuksiin ja ne voidaan vain poikkeuksellisesti ja perustellusta syystä hyväksyä Akatemian tutkimusrahoituksesta katettaviksi tutkimuskuluiksi.
 • Mikäli hakemus sisältää Venäjä- tai Valko-Venäjä-yhteistyötä, hakijan tulee ottaa huomioon Akatemian linjaukset asiasta.
 • Edistymisraportille on oma välilehtensä. SARA-järjestelmä tuo sille hankkeet, joista ei ole vielä jätetty loppuraporttia. Erillistä liitettä ei enää laadita.
 • Hakemukset arvioidaan ennalta määritellyissä kansainvälisissä paneeleissa ja hakija valitsee paneelin hakemukselleen. Hakemusten arviointi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa asiantuntijoilta pyydetään hakemukselle vähintään kaksi yksittäistä lausuntoa. Hakemukset, joille ainakin yksi asiantuntija on antanut kokonaisarvosanan 5 tai 6, jatkavat paneeliarviointivaiheeseen.
 • Vastuulliseen tutkijanarviointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota hakemusten arvioinnissa ja päätöksenteossa. Lue lisää vastuullisesta tutkijanarvioinnista.
 • Rahoituspäätöksiä ei enää tehdä kahdessa vaiheessa. Hakemuksen käsittelyvaihe ja rahoituspäätöspäivämäärä on luettavissa sivuiltamme.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?