Muistilista akatemiahankehakijalle

 • Jokaiselle haulle julkaistaan oma hakuilmoitus verkossa Hae rahoitusta.
 • Tutustu huolellisesti hakuilmoitukseen.
 • Hakuilmoituksessa on linkki haun arviointilomakkeeseen sekä arviointiohjeeseen. Niihin kannattaa tutustua hakemusta kirjoittaessa.
 • Ohjeet on koottu Ohjehakemisto A-Ö:hön.

Hakumuodon tavoite

 • Kansainvälisesti korkeatasoinen tieteellinen tutkimus, mahdolliset tieteelliset läpimurrot ja tutkimusyhteistyö parhaiden kansainvälisten ryhmien kanssa.
 • Tieteellisesti vaikuttavaa ja yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimusta.
 • Rahoitus on tarkoitettu tutkimusryhmän palkkaamiseen ja välittömiin tutkimuskuluihin. Rahoitusta myönnetään vastuullisen johtajan omaan palkkaan: johtamiseen (enintään 6 kk) ja/tai tutkimuksellisesti hyvin perustelluista syistä (enintään 12 kk).

Hakukelpoisuus

 • Hakijana ovat yksittäiset tutkimusryhmät ja kahden tai useamman ryhmän muodostamat konsortiot. Jos suunnittelet konsortiohakemusta, lue ohjeet konsortiohakemuksen tekemiseen.
 • Tohtorin tutkinnon lisäksi tulee olla muuta merkittävää näyttöä tieteellisestä työstä
 • Hakijoiden tulee olla professorin tai dosentin tasoisia tutkijoita
 • Hakijalla tulee olla kiinteät yhteydet Suomeen (rahoitus myönnetään suomalaiseen tutkimusorganisaatioon)

Milloin rahoitusta ei myönnetä?

 • Jos hakija toimii meneillään olevan akatemiahankkeen vastuullisena johtajana, hänelle ei myönnetä rahoitusta akatemiahankkeeseen. Akatemiahankkeen rahoituksella tarkoitetaan myös konsortion osahankkeen rahoitusta.
 • Jos sinulla on akatemiahankerahoitusta (toimit itse hankkeen vastuullisena johtajana, mukaan lukien konsortion johtajana).
  • poikkeuksena, jos rahoituskautta on pidennetty lakisääteisistä syistä
  • tai akatemiahankkeen rahoituskausi päättyy viimeistään 31.12.2023
 • Meneillään olevan konsortion osahankkeen johtaja voi saada rahoitusta vain perustellusta syystä. Huomaa, että konsortion johtajalle ei myönnetä rahoitusta akatemiahankkeeseen.
 • Jos sinulla on käynnissä olevaa akatemiaprofessorin tutkimuskulurahoitusta, voit hakea tehtäväkautesi viimeisenä vuotena siten, etteivät rahoituskaudet ole päällekkäisiä.
 • Jos sinulla on akatemiatutkijan tutkimuskulurahoitusta, voit hakea akatemiahankerahoitusta vasta tehtäväkautesi kahdelle viimeiselle vuodelle.
  • poikkeuksena, jos rahoituskautta on pidennetty lakisääteisistä syistä
 • Tutkimuksen huippuyksikön johtajalle, varajohtajalle tai tutkimusryhmien johtajille ei myönnetä akatemiahankerahoitusta huippuyksikön ensimmäisen kolmen toimintavuoden aikana.

Milloin hakemusta ei käsitellä tai arvioida?

 • Jos hakemus ei kuulu asianomaiseen hakuun
 • Jos samassa haussa jätät useamman hakemuksen tai haet useampaa akatemiahanketta (mukaan lukien konsortiot), akatemiatutkijan tehtävää tai kliinisen tutkijan tehtävää. Vain ensimmäiseksi jätetty hakemus arvioidaan.
 • Jos olet syyllistynyt tutkimusvilppiin kolmen edellisen vuoden aikana
 • Jos et täydennä hakemustasi mahdollisen täydennyspyynnön määräaikaan mennessä
 • Jos et ole raportoinut päättyneestä Akatemian rahoituksesta määräajassa
 • Lue lisää: Hakemusten arviointi ja päätöksenteko, milloin hakemusta ei käsitellä tai arvioida

Mikä on muuttunut kolmessa vuodessa?

 • Akatemiatutkijan tehtävän uudistumisen myötä osana akatemiahanketta ollut nuorelle tutkijasukupolvelle kohdennettu osuus poistuu syyshaussa 2022.
 • Tutkimussuunnitelma jätetään pdf-liitteenä omalla välilehdellään hakemuslomakkeessa käyttäen Word tai LaTeX -mallipohjaa. Ohjeet tutkimussuunnitelman rakenteesta löydät Ohjehakemisto A-Ö, tutkimussuunnitelmat. Annettua rakennetta ja sivumäärityksiä on noudatettava. Otsikoita ei saa muokata.
 • Lähdeluettelo sisältyy tutkimussuunnitelman enimmäispituuteen.
 • Ansioluettelon pituus on 3 sivua. Ansioluettelo kirjoitetaan verkkolomakkeelle (SARAssa). Mallin ja noudatettavan rakenteen löydät Ohjehakemisto A-Ö, ansioluettelo. CV:tä ei saa liittää kuvana editoriruutuun.
 • Vertaisarvioitujen artikkeleiden välittömästi avoimeksi saattamisen kulut sisältyvät suorituspaikkojen yleiskustannuksiin ja ovat siten yksi suorituspaikan tarjoama perusedellytys. Tutkimusaineistojen säilyttämisen ja avaamisen kulut katsotaan kuuluvan tutkimushankkeen suorituspaikan yleiskustannuksiin ja ne voidaan vain poikkeuksellisesti ja perustellusta syystä hyväksyä Akatemian tutkimusrahoituksesta katettaviksi tutkimuskuluiksi.
 • Mikäli hakemus sisältää Venäjä- tai Valko-Venäjä-yhteistyötä, hakijan tulee ottaa huomioon Akatemian linjaukset asiasta.
 • Verkkoasioinnissa on välilehti, jossa pyydetään hakijaa (yksittäinen tutkija tai konsortio) antamaan hankkeen kannalta tärkeimmät omat tai konsortion julkaisut ja muut tutkimustulokset. Konsortion johtaja ilmoittaa ne konsortion puolesta.
 • Edistymisraportille on oma välilehtensä. SARA-järjestelmä tuo sille hankkeet, joista ei ole vielä jätetty loppuraporttia. Erillistä liitettä ei enää laadita.
 • Täydellinen aineistonhallintasuunnitelma jätetään vasta myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen. Tutkimussuunnitelmassa on kuitenkin lyhyesti kuvattava aineiston säilytykseen, jakamiseen ja avoimuuteen liittyvät asiat.
 • Rahoituspäätökset tehdään kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä päätösvaiheessa toimikunnat tekevät harkintansa mukaan kielteisen päätöksen arvioinnissa alle 5 arvosanan saaneille hakemuksille. Arvosanan 5–6 saaneet hakemukset jatkavat seuraavaan vaiheeseen, ja päätökset näistä hakemuksista tehdään myöhemmin. Näistä hakemuksista ei tule erillistä ilmoitusta ensimmäisen vaiheen päätösten yhteydessä. Hakemuksen käsittelyvaihe ja rahoituspäätöspäivämäärä on luettavissa sivuiltamme.
 • Hakemuksille, joiden arvosana on alle 5, paneeli antaa lyhyen lausuntoyhteenvedon.
 • Vastuulliseen tutkijanarviointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota hakemusten arvioinnissa ja päätöksenteossa. Lue lisää vastuullisesta tutkijanarvioinnista.

Lopuksi

Ask & Apply – Temaattisia tietoiskuja: osallistu tai katso tallenteita. Webinaareja pidetään kesäkuussa ja elo-syyskuussa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?