Arviointi: monitieteinen strateginen tutkimus tukee koko yhteiskuntaa

14.6.2021

Strategisen tutkimuksen ensimmäisten päättyneiden ohjelmien tieteellinen toiminta on arvioitu. Arviointi osoittaa, että strategisen tutkimuksen ohjelmat ja hankkeet ovat uudistaneet tutkimusta ja niissä tehty tutkimustyö on ollut korkeatasoista ja monitieteistä. Käsiteltävistä teemoista ohjelmat ovat kyenneet tuottamaan monitieteistä tutkittua tietoa esimerkiksi uudenlaisilla yhteiskehittämiseen pohjautuvilla menetelmillä. Ohjelmien ja hankkeiden tulokset ovat siten tieteellisen vaikuttavuuden lisäksi tarjonneet vahvaa ja monipuolista tutkittua tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.

Arviointi kohdistui neljään vuosina 2016 –2019 toimineeseen ohjelmaan, joiden teemat ovat yhä edelleen yhteiskunnallisesti ajankohtaisia:

  • Kaupungistuva yhteiskunta (URBAN)
  • Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat (HEALTH)
  • Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat (WORK) ja
  • Turvallisuus verkottuneessa maailmassa (SECURITY)

Kunkin ohjelman tieteellinen työ arvioitiin omissa itsenäisissä asiantuntijapaneeleissaan. Arviointipaneelit koottiin kansainvälisistä asiantuntijoista, joista osa oli osallistunut kyseisten ohjelmahakujen hakemusten arviointiin vuosina 2015 ja 2016.

Ohjelmien arviointiraporttien tulosten mukaan uusi rahoitusmuoto on tuonut monitieteisellä työllään lisäarvoa niin tutkimuskentälle kuin yhteiskunnalliseen päätöksentekoonkin. Samalla on luotu tutkimuksen ja yhteiskunnan toimijoiden yhteistyölle aiempaa strategisempi ja pitkäjänteisempi ote.

”Raportit osoittavat, että rahoitusmuoto on onnistunut tukemaan korkeatasoista ja tiedettä uudistavaa monitieteistä tutkimusta. Olemme siihen erittäin tyytyväisiä”, strategisen tutkimuksen vastuualueen johtaja Päivi Tikka toteaa. ”Raportit sisältävät myös arvokkaita havaintoja asioista, joista strategisen tutkimuksen neuvoston on pidettävä huolta jatkossakin. Näitä ovat monitieteisen työn jatkuvuuden ja pitkäaikaisen kehittämisen tukeminen sekä rohkaiseminen uudenlaisten tieteenalayhdistelmien luomiseen ohjelmahauissa.”

Korkealaatuiset toimintatavat luovat laadukkuutta

Tieteellisen työn tulosten lisäksi arvioinnissa kiinnitettiin huomiota tutkimusprosessien ja työskentelytapojen laadukkuuteen. Tarkasteltavaksi otettiin esimerkiksi vastuullisen tieteen periaatteiden merkitys laadukkaan tutkimustyön perustana sekä tieteellisen työn uudistumisen hyödyt ja haasteet.

Arvioinneissa kiinnitettiin huomiota myös tutkimusryhmien kokoonpanojen tasa-arvoisuuteen sekä julkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimuuteen. Varsinkin tutkimusaineistojen avoimuuden parempi toteuttaminen sai arvioinneissa kannustusta. Tämän koettiin turvaavan tutkimustyön jatkuvuutta myös yksittäisten hankkeiden rahoituskausien jälkeen.

Lisäksi arvioinnit kiinnittivät huomiota strategisen tutkimuksen ohjelmien monipuolisiin menetelmiin, jotka mahdollistivat muun muassa tutkimuksen yhteiskehittämisen sidosryhmien kanssa. Erityistä huomiota tässä yhteydessä kiinnitettiin tiedon hyödyntäjien kanssa tehtävään yhteiskehittämiseen.

Uudet ohjelma-arvioinnit vuonna 2022

Vuosina 2016 –2019 toimineiden neljän strategisen tutkimuksen ohjelman tieteellisen toiminnan arviointiraportit päättävät ensimmäisen strategisen tutkimuksen ohjelma-arvioinnin. Aiemmin tänä vuonna on julkaistu samojen ohjelmien itsearviointiraportti sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin raportti.

Vuonna 2015 avatut, ensimmäiset strategisen tutkimuksen ohjelmat päättävät toimintansa syksyllä 2021. Seuraava ohjelma-arviointi tulee keskittymään kyseisiin ohjelmiin, ja arviointi toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Anna Oravakangas, viestintäasiantuntija
p. 029 533 5039
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?