Harri Hautala

Biodiversa+ on suomalaiselle tutkimusyhteisölle tärkeä kumppanuus

1.12.2022

Biodiversa+ -verkoston päämääränä on pelastaa luonnon monimuotoisuus, ja sitä kautta turvata elämä maapallolla. Verkosto toimii Horisontti Eurooppa -kumppanuusohjelman osana, ja sen tulevista ohjelmista päätettiin Madridissa järjestetyssä yleiskokouksessa. Alan tutkijayhteisö Suomessa on laaja.

Biodiversa+ on suomalaiselle tutkimusyhteisölle tärkeä kumppanuusohjelma ja verkosto. Se kehittää luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin liittyvää tutkimusohjelma- ja rahoitusyhteistyötä, ja ohjelman erityistavoitteena on parantaa päätöksentekijöiden osallistamista sekä lisätä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on ihmisen toimista ja niiden seurauksista, kuten maankäytön muutoksista, saastumisesta ja ilmastonmuutoksesta johtuva maailmanlaajuinen ongelma, jossa kaikki on kytköksissä toisiinsa. Jos luonnon monimuotoisuus katoaa, se uhkaa myös meidän olemassaoloamme ihmisinä.

Alan tutkijayhteisö on Suomessa laaja ja suomalaiset tutkijat hakevat aktiivisesti ohjelmasta rahoitusta. Hyväksytyille hankkeille Biodiversa+ avaa rahoituksen lisäksi mahdollisuuksia kansainväliseen verkottumiseen. Olemalla mukana verkoston toiminnassa, rahoittamalla tutkimusta ja harmonisoimalla rahoittajien ja organisaatioiden toimintaa yhdessä yhteiskunnan toimijoiden kanssa voimme luoda keinot biodiversiteettikadon välttämiseksi. Lisäksi voimme tulevaisuudessa päästä myös Euroopan komission biodiversiteettistrategian tavoitteisiin. Tavoitteiden mukaan 30 % Euroopan pinta-alasta on luonnonmukaisessa tilassa vuoteen 2030 mennessä ja lopulta, vuoteen 2050 mennessä, Euroopan ekosysteemit ovat kestäviä, asianmukaisesti suojeltuja ja ennallistettuja.

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen (BTY) toimikunta on ehtinyt tähän mennessä rahoittaa kolmesta verkoston aiemmasta hausta 21:tä suomalaishanketta noin 3,1 miljoonalla eurolla. Suomalaisten hakumenestyksen ansiosta Biodiversa-verkoston hakujen kautta on saatu Suomeen lähes 700 000 euroa EU-rahaa. BTY-toimikunnan tavoitteena on rahoittaa Biodiversa-verkoston kautta suomalaisen tutkimuksen verkottumista ja osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäbonuksena on EU-rahan kotiuttaminen.

Elämää turvaamassa Madridissa

Biodiversa+ -kumppanuuden General Assembly -yleiskokous pidettiin 13.–14.9.2022 Madridin kasvitieteellisen puutarhan tiloissa. Kuvassa osanottajat tauolla. Kuva: Biodiversa.

Biodiversa+ -kumppanuus (2021–2028) on Horisontti Euroopan (Horizon Europe, HE) kumppanuusohjelmien luotijuna. Se lähetettiin liikkeelle kaikista 49 kumppanuusehdokkaasta aivan ensimmäisenä. Vastaavia yhteisrahoitteisia (co-funded) kumppanuuksia on tällä hetkellä käynnistysvaiheessa useita. Monet niistä keskittyvät globaaleihin terveys- tai ympäristöhaasteisiin. HE-kumppanuudet on suunniteltu perusrakenteiltaan ja toiminnoiltaan monipuolisemmiksi ja pitkäkestoisemmiksi kuin niiden edeltäjät JPI:t (Joint Programming Initiative, eurooppalainen ohjelmasuunnittelun aloite), joiden olemassa oleviin verkostoihin uudet kumppanuudet pohjaavat. Kumppanuuksien yksi tavoite on myös ottaa nyt paremmin huomioon yhteiskunnan eri toimijat yksittäisistä kansalaisista lähtien.

Biodiversa+ -verkostoon ovat liittyneet vanhojen, lähinnä eurooppalaisista rahoitusorganisaatioista koostuvien jäsentensä lisäksi nyt myös olennaisimmat ministeriöt ja muut hallinnolliset toimijat − yhteensä 74 toimijaa 36 maasta. Suomesta kumppanuuteen osallistuu ympäristöministeriö (YM), jolla on sekä rahoittajan että toimijan rooli: YM vetää yhtä Biodiversan suurimmista työpaketeista, jossa tullaan kehittämään biodiversiteetin seurantaa. 

Biodiversan hauissa tähdätään mahdollisimman hyvään rahoitusprosenttiin ottaen myös huomioon eri kumppanuusmaiden erisuuruiset resurssit. Kaikki ohjelmahauissa menestyneet rahoittajat saavat lupaamansa rahan päälle EU-rahaa, jonka kokonaismäärä taas riippuu siitä, kuinka hyvin koko verkosto on onnistunut kokoamaan rahoitusta hakuun. Lisäksi yhteisestä EU-rahasta (common pot) jaetaan neuvottelujen jälkeen rahaa niille maille, joiden tilkkutäkistä puuttuu pala. Jos tätä lisärahaa ei tulisi common potista, jäisi erinomaisia hankkeita rahoittamatta yhden (tai useamman) konsortio-osapuolen rahapulan takia. Näinkin joskus on käynyt.

Rahoitussuositusten ohella Madridin yleiskokouksessa sivuttiin myös Biodiversa+ -hankkeiden paneeliarvioinnin onnistumista. Lisäksi kokouksessa neuvoteltiin ja päätettiin kumppanuuden kahdesta seuraavasta Flagship Programme -ohjelmasta. Nämä ohjelmat ovat kumppanuuden toimintaa ohjaavia temaattisia, luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tutkimus- ja aktiviteettikokonaisuuksia.

Yleiskokouksen lopuksi kävimme läpi myös läpi yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Keskustelimme perusteellisesti siitä, miten tulevat FP:t tulisi priorisoida ja päivittää niin, että kumppanuusmaiden osallistujilla olisi yhteisesti sovitut pelimerkit siitä, mihin teemoihin keskitytään tulevina vuosina ja missä järjestyksessä.

  • Tutustu Suomen Akatemian toimintaan Biodiversa+ -verkostossa ja seuraa hakutietoja verkkosivuiltamme: Biodiversa

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?