Suomen Akatemia avaa haun kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimukseen

20.8.2020

Kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden erityisrahoituksella tuetaan hankkeita, joissa tutkitaan Suomen varautumista ja kriisivalmiuden vahvistamista mahdollisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kriiseissä. Rahoituksella tuetaan eteenpäin katsovaa ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta.

Valtion neljännessä lisätalousarviossa osoitettiin Suomen Akatemialle tämän aihepiiriin tieteelliseen tutkimukseen 20 miljoonan euron valtuus.

 • Milloin haku käynnistyy? Hakuaika on 25.8.-15.9.2020 ja päätökset tehdään marraskuun lopulla 2020 kansainvälisen vertaisarvioinnin ja rahoitushaun tavoitteiden pohjalta.
 • Kuka voi hakea? Tutkimusryhmät ja tutkimusryhmien muodostamat konsortiot. Rahoitusta voidaan myöntää yksittäiselle hankkeelle tai konsortiolle. Yksittäisen hankkeen rahoitus on pääsääntöisesti 0,5-2 miljoonaa euroa.
 • Mikä on rahoituskausi? Rahoituskausi voi alkaa takautuvasti hakuilmoituksen julkaisusta alkaen ja päättyy viimeistään 30.11.2023.

Tavoitteena on rahoittaa laajasti kriisivalmiuteen ja huoltovarmuuteen liittyvää monitieteistä tutkimusta

Keskinäisriippuvaisessa, monitasoisesti verkottuneessa yhteiskunnassa valmiuden ylläpito, kehittäminen ja toiminta kriisitilanteissa on vaikeaa. Kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden kehittämisessä on huomioitava monia toisiaan täydentäviä näkökulmia, jotka voivat koskea esimerkiksi politiikkaa, taloutta, liiketoimintaa, ympäristöä, teknologioita, kyber- ja muuta turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia, oikeusjärjestelmää ja ihmisten käyttäytymistä tai muuta teeman kannalta tärkeää aihetta.

Haun pohjalta rahoitettavassa tutkimuksessa voidaan käsitellä yhtä tai useampaa kriisivalmiuden ja/tai huoltovarmuuden kannalta olennaista asiaa. Rahoitettavien hankkeiden tulee edistää korkeatasoisen tutkimuksen lisäksi myös laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Rahoituksen tarkoituksena on:

 • lisätä ymmärrystä monimutkaisista, yhteiskuntaa koskettavista kriiseistä sekä niiden ennakoinnista ja ratkaisemisesta
 • edistää monipuolisesti kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävien teemojen tutkimusta ja siten resilienssiä, joka tukee muun muassa  yhteiskunnallista vakautta ja luottamusta, poliittista päätöksentekoa, kansantaloutta, tuotannon arvoketjujen häiriöttömyyttä ja tuotantokykyä, kriittisten organisaatioiden toimintaa tai sosiaalista ja psykologista turvallisuutta kriisin kohtaamisessa ja sen vaikutusten minimoimisessa
 • tuottaa tutkimustietoa kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden suunnitteluun ja sen tietopohjaan, välineisiin, rakenteisiin, sopimuksiin, johtamiseen, päätöksentekoon ja toimeenpanoon sekä yhteiskunnan eri sektorien rooleihin ja yhteistyöhön liittyvistä aiheista niin kansallisesta kuin kansainvälisestäkin näkökulmasta
 • tai muuten edistää haun teemaan liittyvien haasteiden ratkaisuja.

Aiemmin tänä vuonna Akatemia on jo rahoittanut tutkimushankkeita COVID-19-epidemiaan liittyen (Suomen Akatemia päätti COVID-19-erityisrahoituksestaSuomen Akatemia rahoittaa COVID-19-rokote- ja lääkekehityshankkeita 10 miljoonalla eurolla). Siksi kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimuksen haussa ei rahoiteta COVID-19-rokote- ja -lääkekehitystutkimusta.

Lue myös:

Suomen Akatemian viestintä
Pekka Rautio
viestintäasiantuntija
p. 029 533 5040
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Lisätietoja

 • Lue hakuilmoitus ja arviointikriteerit
 • Tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia, p. 029 533 5002, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
 • Tiedeasiantuntija Vera Mikkilä, Suomen Akatemia, p. 029 533 5048, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
 • Kysymyksiä kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimuksen erityisrahoitukseen liittyen voi lähettää myös osoitteeseen: prep(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?