Avoimen tieteen huomioiminen Akatemian hauissa ja rahoituksen käytössä

Hakuohjeistus: tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus

Useimmissa Akatemian rahoitushauissa hakijaa pyydetään jättämään julkaisusuunnitelma osana hakemustaan. Hakijan on huomioitava Akatemian linjaukset tieteellisten julkaisujen avoimesta saatavuudesta jo hakuvaiheessa. Katso tarkemmin tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden linjaukset sekä hakuohjeistus avoimen saatavuuden linjausten huomioimisesta.

Hakuohjeistus: tutkimusaineistojen hallinnointi ja avoimuus

Useimmissa Akatemian rahoitushauissa hakijaa pyydetään esittämään perustiedot tutkimustoiminnan aikana kerättävästä ja käytettävästä tutkimusaineistosta, sen hallinnoinnista ja mahdollisen avaamisen toteutuksesta. Hakijan on huomioitava Akatemian linjaukset tutkimusaineistojen hallinnoinnista ja avoimuudesta jo hakuvaiheessa. Katso tarkemmin tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden linjaukset sekä hakuohjeistus tutkimusaineistojen hallinnoinnista ja avaamisesta.

Hakuohjeistus: aineistonhallintasuunnitelma 

Akatemia edellyttää varsinaisen ja kattavamman aineistonhallintasuunnitelman esittämistä vain niiltä hankkeilta, joille on myönnetty rahoitus. Katso tarkempi aineistonhallintasuunnitelman tekemisen ohjeistus ja ohjeistus aineistonhallintasuunnitelman lähettämisestä Akatemiaan. 

Hakemusten arviointi- ja päätösprosessi 

Akatemia huomioi arviointi- ja päätöksentekoprosesseissaan tutkimushankkeen toteutukseen liittyvät avoimen tieteen toteutussuunnitelmat toisaalta osana tutkimustuotosten avoimuuden edistämistä, toisaalta osana vastuullisen tieteen toteuttamista. Avoin tiede on yksi Akatemian tiedepoliittista tavoitteista, jonka rahoituksista päättävät elimet ottavat huomioon.

Rahoituksen käyttö 

Jokainen Akatemian tekemä myönteinen rahoituspäätös sisältää rahoituksen käyttöehdot. Rahoitetun tutkimushankkeen toiminnan on syytä perustua aina rahoitushaun avautuessa voimassa olleille rahoitusehdoille. 1.1.2021 voimaan tulleiden rahoitusehtojen osalta avoimen tieteen toteutukseen liittyvät asiat käsitellään kappaleessa ”6.2. Julkaiseminen, aineistot ja avoin tiede”.

Raportointi Akatemian rahoittamasta tutkimustoiminnasta 

Akatemia pyytää päättyneitä hankkeita raportoimaan toiminnastaan ja tuotoksistaan. Loppuraportoinnin yhteydessä pyydetään tietoja myös tieteellisten julkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimuuden toteutumisesta. Tarvittaessa Akatemia edellyttää maksumuurin takana julkaistun tieteellisen julkaisun saattamista avoimeksi. Lisäksi hanke voi raportoida myös muista avoimen tieteen toteutukseen liittyvistä saavutuksista tai haasteista. Katso tarkemmat ohjeistukset loppuraportoinnista.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?