Vertaisarvioitujen artikkelien avoin saatavuus

Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista saattamaan vertaisarvioidut artikkelinsa välittömästi ja avoimesti saataviksi Plan S:n esittämien periaatteiden ja toimintatapojen sekä kansallisen tutkimusjulkaisuiden avoimen saatavuuden linjauksen mukaisesti. Kyseistä artikkelien avoimen saatavuuden edellytystä toteutetaan hankkeissa, jotka on rahoitettu Akatemian 1.1.2021 jälkeen avaamissa hauissa. Aiemmin rahoitettuja hankkeita koskevat edellytykset tai kehotukset avoimen saatavuuden toteutuksesta on luettavissa kunkin hankepäätöksen tekemisen aikaan voimassa olleista rahoitusehdoista

Akatemia edellyttää avoimuuden toteuttamista jollakin Plan S:n osoittamasta kolmesta toteutustavasta. 

Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiaan tutkijoita ja tutkimushankkeita saattamaan Akatemian rahoituksella kokonaan tai osittain tuotetut tutkimustulokset välittömästi julkaisemisen jälkeen avoimiksi. Vertaisarvioituja artikkeleita koskien tämä voidaan tehdä kolmella eri tavalla:

1) julkaisemalla artikkeli Plan S:n mukaisesti toimivassa välittömään avoimuuteen toimintansa perustavassa tiedejulkaisussa.

Välittömään avoimuuteen toimintansa perustavat tieteelliset julkaisut tai julkaisualustat on parhaiten koottu cOAlition S:n Journal Checker Tool -tietokantaan. Kotimaisia tieteellisiä julkaisuja koskien Akatemia hyväksyy poikkeuksellisesti sellaiset julkaisut, joissa julkaisun kaikki vertaisarvioidut artikkelit julkaistaan Plan S:n edellyttämällä avoimuuden tavalla, mutta muuta julkaistua aineistoa ei ole avattu kokonaisuudessaan.

* Lisätietoja Journal Checker Tool -tietokannasta saat kohdasta: Tuki edellytykset täyttävien julkaisukanavien ja -arkistojen tunnistamiseksi.

2) rinnakkaistallentamalla tieteellinen julkaisu (Version of Record) tai julkaisua edeltävä Author’s accepted manusript -versio välitöntä avoimuutta tukevassa, Plan S:n mukaisesti toimivassa julkaisuarkistossa tai tietokannassa.

Mikäli artikkeleiden kirjoittajien valitsema tiedelehti tai julkaisualusta ei ilmoita hyväksyvänsä kummankaan kyseisen version välitöntä rinnakkaistallentamista, Akatemia kannustaa kirjoittajia ehdottamaan välittömän rinnakkaistallentamisen mahdollistamista kustannussopimukseen liitettävällä erityisehdolla. Jos kustantaja ei suostu toteuttamaan välitöntä rinnakkaistallentamista, artikkelin voi avata rinnakkaistallentamalla se julkaisuviiveen eli niin sanottujen embargo-edellytysten puitteissa (humanistiset ja yhteiskuntatieteen alat enintään 12 kuukautta, muut tieteenalat enintään 6 kuukautta). 

Suomen Akatemia katsoo kaikkien Suomessa yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten tuella toimivien julkaisuarkistojen täyttävän kyseiset edellytykset. Akatemian rahoittamat tutkijat voivat käyttää myös kansainvälisiä, luotettavilla tavoin toimivia julkaisuarkistoja rinnakkaistallentamisen toteuttamiseen.

3) julkaisemalla artikkeli välittömän avoimuuden edistämiseen sitoutuneen kustantajan ja tiedeyhteisön edustajan (esimerkiksi FinELib-konsortion tai yksittäisen tutkimusorganisaation) välisen sopimuksen (ns. transformative agreement) tukemassa tieteellisessä julkaisussa tai välittömän avoimuuden edistämiseen sitoutuneessa tieteellisessä julkaisussa (ns. transformative journal). Kyseisten sopimusten on oltava voimassa aikavälillä 1.1.2021–31.12.2024. 

Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa tuotettuja vertaisarvioituja artikkeleita ei saa julkaista niin sanotulla hybridi-mallilla, jossa tilausmaksullisessa lehdessä julkaistu artikkeli ostetaan erikseen avoimeksi. 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?