Suomen Akatemia myönsi tutkimuksen profiloitumisrahoitusta yliopistoille

13.1.2023

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi. Päätökset tehtiin kahdessa erässä 13.12.2022 ja 12.1.2023. Profiloitumisrahoitusta haettiin yhteensä 175 miljoonaa euroa, ja rahoitusta myönnettiin yliopistoille 100 miljoonaa euroa. Myönnöt vaihtelevat 2,2 miljoonasta eurosta 30,1 miljoonaan euroon (pdf-taulukko myönnöistä ohessa). Rahoitusta myönnettiin yhdeksälle yliopistolle.

Rahoituksen tavoitteena on nopeuttaa yliopistojen omien strategioiden mukaista profiloitumista sekä tukea kansainväliseen vertaisarviointiin pohjautuen tutkimuksen laadun kehittämistä laajasti läpi yliopistokentän.

Tyypillinen profiloitumistoimi, johon rahoitusta haettiin, on tutkijoiden palkkaus. Rekrytoinnit tähtäävät tutkimusympäristön vahvistamiseen esimerkiksi tuomalla uutta osaamista sekä lisäämällä ja monipuolistamalla kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoja. Rekrytointien onnistuminen onkin profiloitumishakemuksia arvioivan asiantuntijapaneelin mukaan usein ratkaisevaa toimintasuunnitelman eteenpäin viemisessä.

”Kuten muukin Akatemian rahoitus, myös profiloitumisrahoitus on kilpailtua. Kansainvälisen asiantuntijapaneelin tekemässä vertaisarvioinnissa menestyi uskottavalla, oivaltavalla ja hyvin rakennetulla suunnitelmalla yliopiston koosta riippumatta”, Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja Johanna Myllyharju ja tutkimuksesta vastaava ylijohtaja Riitta Maijala summaavat.

Kestävän kehityksen ja resilienssin teemat korostuivat hakemuksissa

Yliopistot hakivat Profi 7 -hakemuksissa rahoitusta strategioissaan tekemien linjausten mukaan. Linjausten painopisteet ovat usein temaattisia ja monitieteisiä tutkimuskokonaisuuksia, jotka yhdistävät useita eri tieteenaloja.

Kestävä kehitys ja resilienssi korostuivat Profi 7 -hakemusten teemoissa. Kyseiset aiheet liittyivät esimerkiksi turvallisuuteen, terveyteen, luontoon ja materiaaleihin.

Profiloitumisrahoituksesta päätti Suomen Akatemian yleisjaosto. Yliopistojen hakemukset arvioitiin kansainvälisessä asiantuntijapaneelissa, jonka jäsenet koostuivat eurooppalaisten yliopistojen rehtoreista ja vararehtoreista.

Lisätietoja:

Suomen Akatemian viestintä
Pekka Rautio
viestintäasiantuntija
029 533 5040
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?