Loppuraportti

Rahoitusta saanut tutkija raportoi tutkimustyöstään Suomen Akatemialle verkkoasioinnissa rahoituskauden päättymistä seuraavan vuoden kesäkuun 1. päivään mennessä. Konsortion vastuullinen johtaja jättää tieteellisen raportin koko konsortion puolesta kaikkien osahankkeiden rahoituskausien päätyttyä.

Loppuraportti laaditaan kaikista Akatemian tutkimusmäärärahapäätöksistä. Raportointijakso on päätöksen rahoituskausi.  Joissakin rahoitusmuodoissa on yleisten raportointiohjeiden lisäksi omia raportointia koskevia ohjeita. Erityisohjeet löytyvät Akatemian verkkoasioinnista raporttia täytettäessä.

Akatemian raportoidessa toiminnastaan tutkimusrahoituksen vaikuttavuuden seuranta on yhä tärkeämpää. Tämän takia on keskeistä, että loppuraportti täytetään huolellisesti kaikilta osin. Varsinkin julkaisut ja muut tuotostiedot sekä tutkijavierailut ovat ensiarvoisen tärkeitä tietoja. Tutkimusraportti voidaan laatia suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Tutkimusraporttia ei voi toimittaa sähköpostilla.

Tieteellisestä raportoinnista vastaa tutkimushankkeen vastuullinen johtaja. Tutkimuksen suorituspaikka toimittaa Akatemialle hankkeen varainkäyttötiedot menolajeittain ja henkilötyötiedot osana maksatuspyyntöä kolme kertaa vuodessa. Nämä tiedot yhdistetään toisiinsa loppuraportissa, jolloin rahan käyttö ja sillä tuotetut tulokset ovat vertailtavissa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?