Raportointi ja seuranta

Hankkeiden toiminnan aikainen raportointi

Tilannekuvaraportit

Tilannekuvaraportin ohjeistus on tehty hankkeiden toiminnan reflektoinnin ja seurannan vuonna 2021 toteutettavaa uudistusta silmällä pitäen. Jäsennyksen muodostavat strategista tutkimusta yleisimmällä mahdollisella tasolla luonnehtivat piirteet. Tilannekuvaraportit toimivat tausta-aineistona hankkeiden toiminnan aikaisessa seurannassa sekä seurantatapojen kehittämisessä. 

Vaikuttavuuskertomukset raportoidaan vuodesta 2021 alkaen kerran vuodessa 30.11. mennessä. 

Tuotosindikaattorit päivitetään kerran vuodessa 30.11. 

Tuotosindikaattorien lomake vuonna 2017 tai sen jälkeen aloittaneille konsortioille 

Tuotosindikaattorien lomake ennen vuotta 2017 aloittaneille konsortioille

Indikaattorien UKK (pdf)

Huom! Tällä hetkellä tuotosindikaattoreiden pohjista on olemassa kaksi eri versiota, joiden käyttö määräytyy konsortion aloitusvuoden mukaan. Olemme yhtenäistämässä raportointia ja toistaiseksi ennen vuotta 2017 aloittaneet konsortiot ja vuonna 2017 tai sen jälkeen aloittaneet/ aloittavat konsortiot käyttävät raportointiin eri pohjia.

Vaikuttavuuskertomukset ja tuotosindikaattorit lähetetään ohjelmasta vastaavalle tiedeasiantuntijalle. Vaikuttavuuskertomukset ja tuotosindikaattorit ovat konsortiokohtaisia.

Loppuraportointi

Ohjelma-arviointi

Jokaisesta strategisen tutkimuksen ohjelmasta tehdään ohjelma-arviointi. Lue lisää ohjelma-arvioinnin sivulta.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?