Tieteen tila -tilastot: Tutkimusrahoitus

Tieteen tila -tilastot: Tutkimusrahoitus

16.11.2021

Suomen Akatemia on julkaissut Tieteen tila -tilastot. Tässä blogikirjoituksessa taustoitetaan tutkimusrahoitusta käsittelevää materiaalia.

Tutkimustoiminnan keskeinen edellytys on eri rahoituslähteistä tuleva tutkimusrahoitus. Suomen Akatemian Tieteen tila -tilastoissa tarkastellaan tutkimusrahoitusta useista näkökulmista: tutkimus- ja kehittämistoiminnan (t&k) rahoituksen osuutta bruttokansantuotteesta Suomessa ja vertailumaissa, t&k-rahoituksen määrää yrityksissä, korkeakouluissa ja julkisella sektorilla, sekä yksityiskohtaisemmin yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten t&k-rahoituksen määrää ja rahoituslähteitä.

T&k-rahoitus osuutena bruttokansantuotteesta on vakiintunut keino tarkastella eri maiden panostuksia tutkimustoimintaan suhteessa kansantalouden kokoon. Eri tutkimussektorien t&k-rahoituksen tarkastelu puolestaan auttaa ymmärtämään eri sektorien roolia maan tutkimustoiminnassa. Organisaatiotason tarkastelut korkeakouluista ja valtion tutkimuslaitoksista tarkentavat kuvaa organisaatioiden eroista tutkimusrahoituksessa, esimerkiksi siitä mistä eri organisaatiot saavat rahoituksensa. Korkeakouluissa ja valtion tutkimuslaitoksissa tehtävää tutkimusta rahoitetaan sekä valtion myöntämällä perusrahoituksella että kansallisista ja kansainvälisistä rahoituslähteistä saadulla täydentävällä rahoituksella.

Tutkimusrahoitusta koskevissa tarkasteluissa käytetään aineistoina avoimesti saatavilla olevia Tilastokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilastoja, opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruun tietoja Vipunen-tilastopalvelussa sekä OECD:n tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilastoja. Käytetty aineisto päivittyy vuosittain.

Julkaistusta materiaalista nähdään muun muassa, että Suomessa t&k-rahoituksen osuus bruttokansantuotteesta on ollut noin 3 % viime vuosina. Suurin osa eli noin kaksi kolmasosaa kaikesta t&k-rahoituksesta Suomessa käytetään yrityssektorilla. Yritykset ovat myös merkittävä t&k-rahoituksen lähde. Pääosa tästä rahoituksesta suuntautuu yrityssektorin omaan t&k-toimintaan.

Yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten t&k-rahoitusta tarkastellessa havaitaan, että täydentävän rahoituksen osuus on pysynyt tasaisena viime vuosina. Ammattikorkeakoulujen t&k-rahoituksessa ulkomaisen rahoituksen osuus on kasvanut selvästi viime vuosina. Tämä rahoitus tulee pääosin Euroopan Unionilta.

Tieteen tila -tilastot kokonaisuutena

Suomen Akatemian tieteen tila -työn tavoitteena on tuottaa materiaalia, joka tukee korkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten omaa kehitystyötä ja vahvistaa tiedepolitiikan toimijoiden käytössä olevaa tietopohjaa.

Akatemia on siirtynyt Tieteen tila -raportoinnissa vuosittaiseen julkaisuformaattiin. Samalla luovutaan laajojen yhtenäisten Tieteen tila -raporttien julkaisemisesta ja tiedepoliittisista suosituksista osana Tieteen tila -raportteja. Koronavirusepidemian takia vuodelle 2020 suunniteltu Tieteen tila -tilastojen julkaisu siirtyi, joten uusimpien vuosien tietoja puuttuu taulukoista ja kuvista.

Tieteen tila -tilastoissa käytetään vuosittain päivittyviä, avoimesti saatavilla olevia aineistoja seuraavista lähteistä:

  • opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen
  • Tilastokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilastot
  • OECD:n tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilastot
     

Tutkitun tiedon teemavuosi.png

Tutustu tieteen tila -tilastoihin:

Lisätietoja Tieteen tila -tilastoista:

  • johtava tiedeasiantuntija Otto Auranen, puh. 029 533 5141
  • johtava tiedeasiantuntija Laura Taajamaa, puh. 029 533 5027

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?