Tieteen tila -tilastot: Tutkimusorganisaatioiden opetus- ja TKI-henkilöstö

Tieteen tila -tilastot: Tutkimusorganisaatioiden opetus- ja TKI-henkilöstö

16.11.2021

Suomen Akatemia on julkaissut Tieteen tila -tilastot. Tässä blogikirjoituksessa taustoitetaan tutkimuksen henkilöstöä käsittelevää tilastomateriaalia. Kyseisissä tilastoissa tarkastellaan opetus- ja TKI-henkilöstön määrän ja rakenteen kehitystä yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja valtion tutkimuslaitoksissa. Korkeakoulujen opetus- ja TKI-henkilöstöä tarkastellaan myös tieteenalaryhmittäin.

Yliopistot

Vuonna 2019 Suomen yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstö teki yhteensä lähes 16 900 henkilötyövuotta. Suurin osa (34 %) opetus- ja tutkimushenkilöstöstä työskenteli I uraportaalle sijoittuvissa tehtävissä esimerkiksi väitöskirjatutkijoina. II uraportaan tehtävissä (esim. tutkijatohtorit) työskentelevien osuus oli 27 prosenttia, III uraportaan (esim. yliopistonlehtorit) 25 % ja IV uraportaan (esim. professorit) 14 prosenttia. I ja IV uraportaiden henkilötyövuodet ovat vähentyneet (19 % ja 13 %) vuodesta 2013 vuoteen 2019, kun taas II ja III uraportaiden henkilötyövuosien määrä on puolestaan kasvanut (24 % ja 22 %).

Naisten osuus I–II uraportaiden tehtävissä yhteensä oli lähes puolet (48 %) ja III–IV uraportaiden tehtävissä yhteensä 42 prosenttia vuonna 2019. Naisten osuus kuitenkin vaihtelee erittäin paljon tieteenalaryhmittäin sekä I–II uraportaiden (23 prosentista 78 prosenttiin) että III–IV uraportaiden (14 prosentista 65 prosenttiin) tehtävissä.

Yliopistosektorin opetus- ja tutkimushenkilöstö kokonaisuudessaan on entistä kansainvälisempää, mutta vaihtelu ulkomaalaisen opetus- ja tutkimushenkilöstön osuuksissa yliopistojen välillä on suuri. Ulkomaalainen opetus- ja tutkimushenkilöstö teki vuonna 2019 noin 4 300 henkilötyövuotta. Ulkomaalaisista valtaosa (82 % henkilötyövuosista) työskenteli uraportaille I–II sijoittuvissa tehtävissä. Ulkomaalaisten osuus uravaiheissa I–II (24 % vuonna 2013 ja 34 % vuonna 2019) on kasvanut selvästi nopeammin kuin uravaiheissa III–IV (10 % vuonna 2013 ja 12 % vuonna 2019).

Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulujen opetus- ja TKI-henkilöstö teki yhteensä noin 6 300 henkilötyövuotta vuonna 2019. Henkilötyövuosien määrä on pienentynyt seitsemän prosenttia vuodesta 2013. Naisten osuus opetus- ja TKI-henkilöstön henkilötyövuosista on ollut ammattikorkeakoulusektorilla 58–59 prosenttia vuosina 2013–2019. Vastaavasti kuten yliopistoissa myös ammattikorkeakouluissa naisten osuus vaihtelee tieteenalaryhmittäin.

Valtion tutkimuslaitokset

Valtion tutkimuslaitoksilla on tutkimuksen lisäksi vaihteleva määrä asiantuntija- ja viranomaistehtäviä. Valtion tutkimuslaitoksissa tehtiin noin 3 500 tutkimustyövuotta vuonna 2019. Tutkimustyövuodet ovat vähentyneet yhdeksän prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2019. Tutkimustyövuosien kehitys ja toisaalta tutkimustyövuosien määrä suhteessa kunkin tutkimuslaitoksen henkilötyövuosien kokonaismäärään vaihtelee tutkimuslaitoksittain.

Tutkimustyövuodet

Henkilötyövuosien avulla kuvataan tutkimusorganisaatioiden opetus- ja TKI-henkilöstön tekemän työn määrää riippumatta työn sisällöstä. Tutkimustyövuodet puolestaan mittaavat t&k-työhön käytettyä työaikaa. Tieteen tila -tilastoissa tarkastellaan tutkimustyövuosien kehitystä tutkimuksen suorittajasektoreittain sekä organisaatioryhmittäin. Yliopistoissa tehtiin vuonna 2019 noin 14 000 tutkimustyövuotta, ammattikorkeakouluissa lähes 2 200 ja tutkimuslaitoksissa noin 3 500. Tohtorikoulutuksen saaneet tekivät yliopistojen tutkimustyövuosista 41 prosenttia ja ammattikorkeakouluissa 16 prosenttia. Yliopistoissa tohtoreiden tekemien tutkimustyövuosien osuus on vaihdellut 38–42 prosentin välillä ja ammattikorkeakouluissa 14–18 prosentin välillä vuosina 2013–2019. Valtion tutkimuslaitoksissa tohtoreiden tekemien tutkimustyövuosien osuus kaikista tutkimustyövuosista on selkeästi kasvanut. Tohtoreiden osuus oli 27 prosenttia vuonna 2013 ja jo 35 prosenttia vuonna 2019.

Tieteen tila -tilastot kokonaisuutena

Suomen Akatemian tieteen tila -työn tavoitteena on tuottaa materiaalia, joka tukee korkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten omaa kehitystyötä ja vahvistaa tiedepolitiikan toimijoiden käytössä olevaa tietopohjaa.

Akatemia on siirtynyt Tieteen tila -raportoinnissa vuosittaiseen julkaisuformaattiin. Samalla luovutaan laajojen yhtenäisten Tieteen tila -raporttien julkaisemisesta ja tiedepoliittisista suosituksista osana Tieteen tila -raportteja. Koronavirusepidemian takia vuodelle 2020 suunniteltu Tieteen tila -tilastojen julkaisu siirtyi, joten uusimpien vuosien tietoja puuttuu taulukoista ja kuvista.

Tieteen tila -tilastoissa käytetään vuosittain päivittyviä, avoimesti saatavilla olevia aineistoja seuraavista lähteistä:

  • opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen
  • Tilastokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilastot
  • OECD:n tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilastot

Tutkitun tiedon teemavuosi.png

Tutustu tieteen tila -tilastoihin:

Lisätietoja Tieteen tila -tilastoista:

  • johtava tiedeasiantuntija Otto Auranen, puh. 029 533 5141
  • johtava tiedeasiantuntija Laura Taajamaa, puh. 029 533 5027

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?