Akatemiatutkijat ja akatemiahankkeet valittu kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen aloille

14.6.2024

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (KY) on valinnut 40 uutta akatemiatutkijaa. Lisäksi rahoitus myönnettiin 61 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 76 osahanketta. Toimikunta osoittaa akatemiatutkijoille yhteensä noin 22 miljoonan ja akatemiahankkeille noin 36 miljoonan euron rahoituksen.

KY-toimikunta rahoittaa korkealaatuista, vaikuttavaa ja tiedettä uudistavaa tutkimusta sekä edistää tieteen ja tutkimuksen avoimuutta. Sekä akatemiatutkijan että akatemiahankerahoituksen sai noin 13 prosenttia hakijoista.

Rahoituspäätöksissä on huomioitu koko KY-alojen tieteellinen kenttä. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimusalojen hakemuksia käsiteltiin yhteensä 19 arviointipaneelissa. Useat KY-alojen arviointipaneelit ovat monitieteisiä, ja monitieteisyys näkyy myös monissa rahoitetuissa hakemuksissa.

Toimikunnan puheenjohtajan, professori Petri Karosen mukaan rahoitusta myönnettiin monipuolisesti humanistis-yhteiskuntatieteellisille tieteenaloille, ja parhaiksi katsotuissa suunnitelmissa korostuvat ennen muuta vankka perustutkimus sekä siitä kumpuava tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Myönnettävä rahoitus ohjataan tutkimusorganisaatioille, jotka hallinnoivat rahoituksen käyttöä. Suomen Akatemia seuraa rahoittamansa tutkimuksen vaikuttavuutta.

Akatemiatutkijan tehtävät

Akatemiatutkijan rahoitus on tarkoitettu nuorelle, nopeasti urallaan edenneelle ja kansainvälisesti verkostoituneelle tutkijalle, joka tekee tieteellisesti korkeatasoista, vaikuttavaa ja tiedettä uudistavaa tutkimusta. Rahoituksessa on huomioitu metodien monipuolisuus ja kansainvälisen yhteistyön tukeminen.

Rahoitusta voi käyttää joustavasti tutkimuksen tarpeiden mukaisesti, muun muassa akatemiatutkijan omaan palkkaan, tutkimusryhmän palkkaamiseen sekä muihin tutkimuskuluihin.

Akatemiahankkeet

Akatemiahankkeiden rahoitusmuodolla tähdätään niin tieteelliseen kuin yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja tieteen uudistumiseen. Akatemiahankkeissa tuetaan tutkimuksen uudistamista ja vahvistetaan tulevaisuuden tutkimusosaamista myös tohtorikoulutukseen suunnatulla lisärahoituksella. Akatemia varasi tohtorikoulutuksen vahvistamiseen akatemiahankkeissa 30 miljoonan euron lisärahoituksen. KY-toimikunnan tekemissä akatemiahankkeiden rahoituspäätöksissä tohtorikoulutuksen rahoitus kaksinkertaistui aiempiin vuosiin verrattuna ja nousi kahdeksaan miljoonaan euroon. Tohtorikoulutuksen rahoituksella vahvistetaan korkeatasoista osaamista Suomen Akatemian strategian mukaisesti. Lisäksi rahoituksella vahvistetaan uusien tutkijoiden verkostoitumista ja integroitumista akatemiahankkeiden tutkimusryhmiin.

Suomen Akatemia uudisti arviointiprosessiaan, ja uudistukset otettiin käyttöön talvihakuun 2024. Akatemiatutkijan tehtävän, kliinisten tutkijoiden ja akatemiahankkeiden hakemukset arvioitiin ennakkoon määritellyissä arviointipaneeleissa, jotka koostuivat kansainvälisistä asiantuntijoista. Hakijat valitsivat nyt ensimmäistä kertaa itse hakemuksellensa parhaiten sopivan arviointipaneelin. Uudistetun menettelyn myötä hakijat saavat palautteena arvioinnista kaikki yksittäisten asiantuntijoiden antamat lausunnot arvosanoineen. Hakijat, joiden hakemukset käsiteltiin paneelissa saavat lisäksi paneelin yhteenvedon ja loppuarvosanan. Lausunnoissa on myös arvioijien nimet. Uudistuksen myötä hakija saa yksityiskohtaisemman palautteen arvioinnista. Lue lisää: Talvihaun 2024 paneelikokonaisuus on julkaistu – uudistuksia myös arviointiin ja Usein kysytyt kysymykset talvihausta.

Lisätietoja:

Yhteydenotot ensisijaisesti päätöksen esittelijään, Suomen Akatemian Helpdeskiin: Yhteydenoton kohde: Kulttuuri ja yhteiskunta (KY) tai rahoitusmuotokohtaiseen sähköpostiin:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?