Suomen Akatemia avaa COVID-19-erityishaun

1.4.2020

Koronavirusepidemia on aiheuttanut maailmanlaajuisesti poikkeuksellisia haasteita niin ihmisten terveydelle kuin yhteiskuntien toiminnallekin. Suomen Akatemia haluaa nopealla aikataululla tukea ja vauhdittaa COVID-19-epidemiaan ja sen vaikutusten hillintään liittyvää tutkimusta ja sen hyödyntämistä yhteiskunnassa. Akatemian hallitus osoitti kokouksessaan 1.4. 2020 8,45 miljoonaa euroa erityishaun rahoittamiseksi.

Akatemian erityishaun tarkoituksena on tukea eri tutkimusalojen hankkeita, jotka käsittelevät SARS-CoV-2-virusta ja sen aiheuttamaa COVID-19-epidemiaa, epidemian yhteiskunnallisia vaikutuksia ja kielteisten seurausten hillintää tai ehkäisemistä. Rahoituksella tuetaan relevantin tutkimustoiminnan suuntaamista tai tutkimuksen vahvistamista aihealueella jo keväällä 2020.

Akatemian rahoittamat tutkijat voivat myös ilman lisärahoitusta suunnata käynnissä olevan hankkeensa toimintaa COVID-19-epidemiaan ja sen hillinnän tutkimukseen hakemalla Akatemiasta rahoituksen käyttötarkoituksen muutosta.

COVID-19-erityishaku avautuu 7.4.2020

COVID-19-epidemiaan suunnattavan rahoituksen tavoitteena on:

 • tukea alan tutkimusta ja/tai
 • tukea tutkimusaineistojen ja -tuotosten avaamista tutkimuksen ja yhteiskunnan käyttöön ja/tai
 • edistää tutkitun tiedon käyttöä vaikutusten hillinnässä ja/tai
 • edistää tutkimukseen pohjautuvan tiedon ja osaamisen hyödyntämistä.

Haku järjestetään organisaatioille suunnattuna hakuna. Organisaation hakemus koostuu osahakemuksista. Osahakemukset perustuvat käynnissä olevan Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen työhön, mikä tukee mahdollisimman nopeaa toiminnan aloittamista. Osahakemusten suunnitelmien tulee olla relevantteja tämän haun teeman kannalta. Osahakemusten hankejohtajilla on oltava haun päättymispäivänä meneillään Akatemian rahoittama tutkimushanke.

Haussa arvioidaan suunnitelmien pohjautumista jo rahoitettujen hankkeiden työhön, niiden relevanssia haun teemalle sekä sitä, onko suunnitelma uskottavasti toteutettavissa tämänhetkisessä tilanteessa. Rahoitettavista hankkeista päättää Suomen Akatemian yleisjaosto.

Haku toteutetaan nopealla aikataululla:

 • Haku auki 7.4.2020 – 28.4.2020
 • Suomen Akatemian yleisjaosto päättää rahoituksesta touko-kesäkuussa 2020
 • Rahoituskausi: 1.2.2020–31.12.2021 (myös ennen rahoituspäätöstä syntyneet, relevantit kustannukset voidaan kattaa)
 • Osahakemuksen rahoitus enintään 200 000 euroa

Tutkija voi ohjata rahoitustaan COVID-19-tutkimukseen hakemalla käyttötarkoituksen muutosta

Tutkijoilla on myös mahdollisuus suunnata käynnissä olevan hankkeen toimintaa COVID-19-epidemiaan ja sen hillinnän tutkimukseen hakemalla Akatemiasta rahoituksen käyttötarkoituksen muutosta.

Käyttötarkoituksen muutos ei johda rahoituskauden pidentämiseen tai lisärahoituksen myöntämiseen hankkeelle. Muutosta hakee hankkeen vastuullinen johtaja Suomen Akatemian verkkoasioinnin kautta.

Lisätietoja:

 • Hallituksen puheenjohtaja, professori Johanna Myllyharju, Suomen Akatemia, p. 029 4485 740, etunimi.sukunimi@oulu.fi
 • Pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia, p. 029 533 5001 etunimi.sukunimi@aka.fi
 • Ylijohtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia, p. 029 533 5002 etunimi.sukunimi@aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen, viestintäjohtaja
p. 029 533 5118
etunimi.sukunimi@aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?