Tuki edellytykset täyttävien julkaisukanavien ja -arkistojen tunnistamiseksi

cOAlition S on julkaissut vertaisarvioitujen artikkelien avoimen saatavuuden tukemiseksi yksityiskohtaiset tekniset edellytykset sekä tieteellisille julkaisuille, julkaisualustoille että julkaisuarkistoille. 

Plan S:ää toteuttavien rahoittajien tukemien tutkijoiden avuksi cOAlition S on avannut Journal Checker Tool -portaalin. Sen avulla tutkija pystyy tarkistamaan, onko tietty tieteellinen julkaisu tai julkaisualusta Plan S-kelpoinen vai ei. Jälkimmäisessä tapauksessa portaali opastaa myös siitä, miten Plan S:n mahdollistaman välittömän rinnakkaistallentamisen voi toteuttaa. 

Loppuvuodesta 2020 avattu Journal Checker Tool on toistaiseksi kehitysvaiheessa. Journal Checker Toolia käyttävät tutkijat ja muut tiedeyhteisön jäsenet voivat lähettää portaalin kautta pyyntöjä tietojen täydentämisestä ja korjaamisesta. 

Mikäli Suomessa julkaistava tieteellinen julkaisu täyttää kaikki muut Plan S:n esittämät edellytykset avoimen saatavuuden toteutuksesta, lehden ei tarvitse olla rekisteröitynyt tai rekisteröitymässä Directory of Open Access Journal -tietokantaan (DOAJ). Tämä koskee erityisesti sellaisia tieteellisiä lehtiä, jotka eivät ole avanneet muuta julkaisumateriaalia kuin julkaisemansa vertaisarvioidut artikkelit. 

Journal Checker Tool -portaali ei sisällä tietoja Plan S:n edellytysten mukaisesti toimivista julkaisuarkistoista. Suomen Akatemia katsoo kaikkien Suomessa yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten tuella toimivien julkaisuarkistojen täyttävän kyseiset edellytykset. 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?