Avoimen saatavuuden rahoitus ja velvoitteet suorituspaikoille

Suomen Akatemian rahoitusehtojen edellytysten mukaisesti julkaistujen tieteellisten julkaisujen avoimeksi saattamisen kulut voi sisällyttää suorituspaikkojen yleiskustannuksiin, sikäli kun julkaisun toteutus on seurannut edellä esitettyjä avoimen saatavuuden edellytyksiä.

Yleiskustannuksissa huomioonotettavat avoimen saatavuuden kulut merkitsevät sitä, että suorituspaikka voi rahoittaa tukemansa hankkeen tuloksena syntyneiden artikkeleiden avoimuutta, vaikka kyseisen tutkimushankkeen rahoituskausi olisikin jo loppunut. Akatemia velvoittaa tutkimushankkeen suorituspaikkaa huomioimaan yleiskustannuskertoimessa suorituspaikalla toteutettavien tutkimushankkeiden tarvitsema rahoitus avoimen saatavuuden toteuttamiseen. Lisäksi tutkimushankkeen suorituspaikkaa velvoitetaan pitämään huolta, että hanke toteuttaa Akatemian rahoitusehdoissaan esittämiä julkaisujen avoimen saatavuuden edellytyksiä sekä rahoittaa julkaisujen avointa saatavuutta näiden mukaisesti. Avoimen saatavuuden käytännön toteutus ja rahoitus on tehtävä Akatemian ja suorituspaikkojen yhteistyöllä tutkijan kannalta mahdollisimman helposti toteutettavaksi.

Vertaisarvioitujen artikkelien avoimen saatavuuden kuluilla tarkoitetaan seuraavia kulueriä: 

Plan S:n mukaisesti välittömästi avoimesti julkaisevan tieteellisen julkaisun edellyttämät julkaisukulut eli APC-kulut (article processing charges). Akatemia kannustaa kansainvälisiä tieteellisiä kustantajia osallistumaan cOAlition S:n tieteellisen julkaisemisen kulurakenteita kartoittavaan palveluun Journal Comparison Service.

Plan S:n mukaisesti toimivan suorituspaikan ylläpitämän rinnakkaistallennuspalvelun ylläpito- ja kehittämiskulut. Plan S:n mukaisesti välittömän avoimuuden edistämiseen sitoutuneen kustantajan sopimuksen puitteissa (ns. transformative agreement) julkaistujen artikkelien kulut 31.12.2024 asti tai Plan S:n mukaisesti välittömän avoimuuden edistämiseen sitoutuneessa tiedejulkaisussa (ns. transformative journal) julkaistujen artikkelien kulut 31.12.2024 asti. Kyseiset kulut koostuvat kahdesta eri sopimustyypistä: 

  • FinELib-konsortioon osallistumisen myötä organisaatiolle syntyvät kulut, jotka koskevat FinELibin ja tieteellisten kustantajien tekemien sopimusten Plan S:n mukaisen avoimen saatavuuden kuluja 31.12.2024 asti. 
  • Yksittäiselle tutkimusorganisaatiolle syntyviä organisaation ja tieteellisten kustantajien välillä tehtyjen lehtitilaussopimusten Plan S:n mukaisia avoimen saatavuuden kuluja 31.12.2024 asti.

Tieteellisten julkaisujen valmisteluun liittyviä perusteltuja taitto- ja editointikuluja voi rahoittaa tutkimushankkeen tutkimuskuluina niiden liittyessä hankkeen tutkimus- tai toimintasuunnitelmaan. 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?