Suomen Akatemia valitsi lupaavia hankkeita edistämään tutkimustulosten hyödyntämistä

14.12.2023

Suomen Akatemia on myöntänyt Ideat ratkaisuiksi – tutkimuksen hyödyntäminen -rahoitushaussa yhteensä 6,9 miljoonaa euroa 20 hankkeelle, joissa on kaikkiaan 27 osahanketta. Rahoituksen sai 28 prosenttia hakemuksista.

Tutkimuksen hyödyntämisen rahoitus on uusi rahoitusmuoto, jonka tavoitteena on edistää tutkimustulosten hyödyntämistä kohti kaupallistamista ja muun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden syntymistä. Tämä rahoitus on haettavana myös ensi vuonna osana tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituslain Akatemialle osoittamaa lisärahoitusta. Rahoituksella voi esimerkiksi testata tutkimustuloksia käytännön olosuhteissa tai kehittää uusia toimintamalleja elinkeinoelämän, julkishallinnon tai kolmannen sektorin tarpeisiin. Ensimmäinen rahoitushaku oli pilotti ja se oli suunnattu Akatemian huippuyksikkörahoitusta saaville hankejohtajille sekä lippulaivojen valitsemille tutkijoille.

Myönnettävä rahoitus ohjataan suomalaiselle yliopistolle tai muulle tutkimusorganisaatiolle, joka hallinnoi rahoituksen käyttöä. Rahoitusta käytetään esimerkiksi palkkoihin, palveluiden ostoihin, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, liikkuvuuteen sekä tutkimuksen hyödyntämisen edistämisestä aiheutuviin välittömiin kuluihin. Hankkeet käynnistyvät 1.1.2024 ja ne kestävät kaksi vuotta.

Hakuun jätetyt hakemukset pohjautuvat kansainvälisesti erittäin korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen. ”Rahoitettavat hankkeet toteuttavat näkemyksemme mukaan parhaiten tutkimushankkeiden pohjalta syntyvää monipuolista tutkimustulosten hyödyntämistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tutkimuksen hyödyntämispotentiaali ja tutkimustiedon käyttäjäryhmät on kuvattu selkeästi rahoitettavien hankkeiden vuorovaikutus- ja vaikuttavuussuunnitelmissa. Myös hankkeen toteutus sekä polku kohti kaupallistamista tai muuta vaikuttavuutta on niissä suunniteltu huolella”, toteaa Tutkimuksen hyödyntämisen jaoston puheenjohtaja, professori Klaus Elenius.

Lisätietoja

sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemia
viestintäasiantuntija
Vesa Varpula
p. 029 533 5131

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?