Muita vaikuttavuuden muotoja ja kanavia

Huippuyksiköiden vaikuttavuustarinoissa nousi esille myös lukuisia uudentyyppisiksi luokiteltuja vaikuttavuuden muotoja. Tällaisiksi määriteltiin muun muassa tutkijoiden osallistuminen peliskenaarioiden kehittämiseen. Myös tiedettä ja taidetta yhdistävät sovellukset ja kohtaamispinnat mainittiin. Tutkimustietoa hyödynnettiin vaikuttavuusarvioiden perusteella esimerkiksi erilaisissa demoissa, taidenäyttelyissä ja installaatioissa.

Lisäksi tutkijoiden raportoitiin toimineen asiantuntijoina esimerkiksi erilaisten varainhankintakampanjoiden tiedesisältöjen laatijoina. Konkreettisina vaikuttavuustavoitteina tällaisissa oli muun muassa potilasjärjestöjen tukeminen tai paremman hoidon ja tuen tarjoaminen sairastuneille henkilöille sekä heidän perheilleen ja hoitajille.

Perinteisten mediakanavien ohella uutta lisäarvoa tutkimuksen vaikuttavuuden esittämiselle nähtiin olevan erityisesti lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden mallinnuksilla ja tuotannoilla. Näiden katsottiin toimivan erinomaisesti moderneina tieteellisen tiedon välittämisen tapoina, kun abstraktien ilmiöiden tai olemassa olevien toimintamallien vaikutuksia erilaisiin kehityskulkuihin konkretisoitiin eteenpäin.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?