Kasvua vaikuttavuudesta

Vaikutukset talouden ja työllisyyden kasvuun sekä uusien työpaikkojen luomiseen olivat yksi vaikuttavuustarinoissa huippuyksiköiltä kysytty kohta. Yksiköiden arvioissa korostui tässä yhteydessä yhteistyö kaupallisten toimijoiden kanssa erityisesti tutkimussovellusten ja innovaatioiden hyödyntämisessä sekä erilaisissa osaamiskeskittymissä toimiminen.

Keskeistä yritysyhteistyössä oli huippuyksiköiden vastausten pohjalta saattaa vahvan perustutkimuksen tulosten hyödyntämistä soveltavan tutkimuksen tuotokset tehokkaalla tiedonsiirrolla elinkeinoelämän käyttöön. Kansainvälisen vaikuttavuuden osalta tähtäin oli selkeästi asetettu uusien vientituotteiden kehittämiseen.

”Parhaat perustutkimuksen tekijät tulee saada yhteen kansallisesti ja kansainvälisesti, kuten myös firmat, jotka pilotoivat perustutkimuksesta sovellettuja innovaatioita ja start-up sekä spin-off -yritykset, jotka kaupallistavat tutkimustiedosta sovellettuja keksintöjä.”

Vaikuttavuuden kanaviksi huippuyksiköt listasivat yritysyhteistyön kohdalla muun muassa patentit, lisenssit ja keksintöilmoitukset sekä elinkeinoelämän hyödynnettäväksi tarkoitetut uudet teknologiat ja alustat.

Erityistä talouskasvun potentiaalia huippuyksiköt arvioivat olevan kestävän kehityksen mukaisen tutkimusosaamisen ja -sovellusten kaupallistamisessa ulkomaille. Tärkeäksi vaikuttavuudeksi työllisyyden lisäämisen saralla nähtiin myös kilpailukykyisten tohtorien koulutus erilaisiin asiantuntijatehtäviin aloilla, jotka hyötyvät korkeakoulutuksesta. Lisäksi muistutettiin tutkimuslöydösten saattamisesta voittoa tavoittelemattomien yritysten hyödynnettäväksi akateemisen tutkimuksen edistämisen näkökulmasta.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?