Hankkeet

Ilmastonmuutos ja terveys (CLIHE) -akatemiaohjelma, rahoitus 8 M€, rahoituskausi 2020-2023

Alla on lueteltu Ilmastonmuutos ja terveys -akatemiaohjelman hankkeet. Voit tutustua hankkeisiin myös rahoituspäätöksissä WebFocus-sivulla.

Terveys, riskit ja ilmastonmuutos: altistumisen, hasardien ja haavoittuvuuden kytkennät eri alue- ja aikaskaaloissa

 • Hankkeen kuvaus (pdf)
 • Jukka Käyhkö, Turun yliopisto
 • Sirkku Juhola, Helsingin yliopisto    
 • Jussi Vahtera, Turun yliopisto    
 • Antti-Ilari Partanen, Ilmatieteen laitos    


Kuumuuden terveyshaitat muuttuvassa ilmastossa

 • Hankkeen kuvaus (pdf)
 • Timo Lanki, Itä-Suomen yliopisto
 • Sakari Karvonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
 • Risto Kosonen, Aalto-yliopisto    
 • Kirsti Jylhä, Ilmatieteen laitos    


DISEASES-ON-WINGS: Ilmastonmuutoksen vaikutus muuttavien lintujen ja lepakoiden avulla leviävien tautien esiintymiseen Euroopassa

 • Hankkeen kuvaus (pdf)
 • Thomas Lilley, Helsingin yliopisto
 • Aleksi Lehikoinen, Helsingin yliopisto    
 • Arto Tapio Pulliainen, Turun yliopisto


Psyykkinen ja fyysinen terveys sekä yhteiskunnalliset haasteet ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

 • Hankkeen kuvaus (pdf)
 • Timo Partonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
 • Timothy Carter, Suomen ympäristökeskus (SYKE)    
 • Marko Elovainio, Helsingin yliopisto    
 • Reija Ruuhela, Ilmatieteen laitos        
 • Marianna Virtanen, Itä-Suomen yliopisto    


Aeroallergeenit ja immunologinen valmius tulevaisuuden ilmastoskenaarioissa

 • Hankkeen kuvaus (pdf)
 • Marjut Roponen, Itä-Suomen yliopisto    
 • Mika Komppula, Ilmatieteen laitos    
 • Annika Saarto, Turun yliopisto


Vektorivälitteiset taudit ja ilmastonmuutos Suomessa: kartoittaminen, mallintaminen ja torjunta

 • Hankkeen kuvaus (pdf)
 • Olli Vapalahti, Helsingin yliopisto    
 • Jussi Sane, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
 • Otso Huitu, Luonnonvarakeskus (LUKE)    
 • Eva Kallio, Jyväskylän yliopisto    
 • Hilppa Gregow, Ilmatieteen laitos    
 • Jukka Hytönen, Turun yliopisto    
 • Antti Oksanen, Ruokavirasto


Ilmastonmuutoksen vaikutukset talorakenteiden suunnitteluun ja sisäilman terveyteen

 •  Hankkeen kuvaus (pdf)
 • Phillip Watts, Jyväskylän yliopisto    
 • Antti Haapala, Itä-Suomen yliopisto    
 • Filip Fedorik, Oulun yliopisto    

 

Belmont Forum Collaborative Research Actions (CRA): Climate, Environment and Health, rahoitus 990000 €

Alla on lueteltu haun hankkeet. Voit tutustua hankkeisiin myös rahoituspäätöksissä WebFocus-sivulla.


Arktisten yhteisöjen resilienssi borealisen ympäristön muutoksessa: metsäpalojen ja tautien riskinarviointi

 • Hankkeen kuvaus (pdf)
 • rahoituskausi 1.1.2020 - 31.12.2023
 • Projektin johtaja: Arnold Stephen, University of Leeds, UK
 • Suomalainen hankejohtaja: Tuukka Petäjä, Helsingin yliopisto


Nepalin mikroravinnerikkaiden satokasvien pölytys muuttuvassa ilmastossa

 • Hankkeen kuvaus (pdf)
 • rahoituskausi 1.1.2020 - 31.12.2022
 • Projektin johtaja: Consortium Leader: Jane Memmott, University of Bristol, UK
 • Suomalainen hankejohtaja: Tomas Roslin, Helsingin yliopisto 


Nousevien lämpötilojen ja yleistyvien maastopalojen terveysvaikutukset ja niihin liittyvät sosioekonomiset kustannukset – globaali arvio

 • Hankkeen kuvaus (pdf)
 • rahoituskausi 1.1.2020 - 31.12.2023
 • Projektin johtaja: Kristin Aunan, The Centre for International Climate and Environmental Research (CICERO), Norway
 • Suomalainen hankejohtaja: Mikhail Sofiev, Ilmatieteen laitosEurooppalaisen yhteisen ohjelmasuunnittelun (Joint Programming Initiative) JPI Climate (Connecting Climate Knowledge for Europe) –haussa (2019) rahoitettavat hankkeet, rahoitus yhteensä 700 000 €


Voit tutustua hankkeisiin myös rahoituspäätöksissä WebFocus-sivulla.


Ilmastokriisiä torjumassa: Lasten toimijuus käytäntöihin vaikuttamisessa transformatiivisen oppimisen tukemana


Innovatiivinen oppiminen, arviointi ja toiminta lähiöissä - lähestymistapa ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen


Solidaarisuus ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?