Kansainvälinen toiminta

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta tukee laadukasta kansainvälistä yhteistyötä tutkijalähtöisesti akatemiahanke-, akatemiatutkija-, kliininen tutkija- ja tutkijatohtoripäätösten kautta sekä osallistumalla strategisesti valittuihin kansainvälisiin yhteishakuihin. Toimikunta rahoittaa kansainvälisesti kilpailukykyistä tutkimusta ja edistää Suomessa toimivien tutkijoiden edellytyksiä osallistua korkeatasoiseen, tulokselliseen ja vaikuttavaan kansainväliseen tutkimukseen. Toimikunta näkee monenkeskisen eurooppalaisen ja pohjoismaisen yhteistyön tärkeänä. Kaiken kansainvälisen yhteistyön tulisi myös ensisijaisesti pohjautua suomalaisen tutkimuksen tutkimusintresseihin ja tarpeisiin.

Toimikunta kiinnittää yhteistyön edistämisessä sekä rahoitushakujen suunnittelussa erityistä huomiota tutkimuksen jatkuvuuteen ja toisaalta myös rahoituksen myöntämiseen uusille avauksille ja aloille sekä yhteistyön tuomaan lisäarvoon suomalaiselle tutkimukselle.

Tulevista rahoitushauista ilmoitetaan erikseen Akatemian verkkosivuilla ja Twitterissä. 

Eurooppalainen rahoitusyhteistyö

Pohjoismaisia verkostoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?