Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta edustaa laajasti tutkimusalojaan myöntäen rahoitusta omien toimialojensa tutkimukseen sekä näillä toimiville tutkijoille. Nämä tieteenalat ovat lähtökohdiltaan useimmiten perustutkimuksellisia ja luovat välttämätöntä pohjaa myös lähempänä sovelluksia oleville tutkimusaloille. Toimikunnan edustamilla aloilla tyypillistä on myös tieteidenvälinen tutkimus.

Kaikkien toimikunnan tekemien rahoituspäätösten tärkein peruste on tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu, jota arvioidaan kansainvälisellä vertaisarvioinnilla. Akatemiahankkeissa muina tärkeimpinä päätöksentekokriteereinä ovat lisäksi tutkijauraltaan lupaavien hankehakijoiden tukeminen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuuspotentiaali. Tutkijalähtöisissä rahoitusmuodoissa tutkijatohtoreiden kohdalla kiinnitetään huomiota hakijan pätevyyteen, itsenäistymispotentiaaliin sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Akatemiatutkijoilta edellytetään pätevyyttä, itsenäisyyttä, nousujohteista uraa ja uusiutumiskykyä. Kliinisten tutkijoiden osalta painotetaan hakijan pätevyyttä ja sopivuutta kliinisen tutkijan rahoitusmuotoon.

Toimikunta seuraa rahoittamansa tutkimuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta vuosittain tutkimusraporttien avulla sekä laatimalla selvityksiä eri rahoitusmuodoista ja tutkimusaloista. Lisäksi toimikunta tapaa rahoittamiaan tutkijoita säännöllisesti.

Lisätietoja

  • vastuualueen johtaja Suomen Akatemiassa Laura Raaska, p. 029 533 5094
  • viestintävastaava, tiedeasiantuntija Harri Hautala, p. 029 533 5019
  • viestintävastaava, tiedeasiantuntija Anni Kleino, p. 029 533 5161
  • Vastuualueen asiantuntijoiden yhteystiedot

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?