Tieteen tila 2022

Suomen Akatemian tieteen tila -työn tavoitteena on tuottaa materiaalia, joka tukee korkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten omaa kehitystyötä ja vahvistaa tiedepolitiikan toimijoiden käytössä olevaa tietopohjaa. Tieteen tilassa julkaistaan säännöllisesti tilastollisia ja bibliometrisiä tarkasteluja tutkimuksen rahoituksesta ja henkilöstöstä sekä julkaisutoiminnasta. Lisäksi julkaistaan temaattisia analyysejä.

Uusimmat Tieteen tila -tilastot

Uusimmissa Tieteen tila -tilastoissa tarkastellaan tutkimuksen rahoitusta ja henkilöstöä sekä tieteellistä julkaisutoimintaa. Tarkastelujen perusnäkökulmina ovat tutkimussektorit ja yksittäiset tutkimusorganisaatiot sekä tieteenalaryhmät. Lisäksi tutkimusrahoituksen ja tieteellisen julkaisutoiminnan kohdalla vertaillaan Suomea keskeisiin verrokkimaihin.

Tieteen tila -tilastot julkaistaan seuraavan kerran vuonna 2023.

Tiivistetty yleisesitys Tieteen tila -tilastoista:

Täydentävää materiaalia

Katsauksessa käytetyt tieteenalaryhmittelyt

  Tiede yhteiskunnan rakentajana: tilastollinen tarkastelu tutkimuksen laajemmasta vaikuttavuudesta Suomen Akatemian hankeraporttien pohjalta

  Raportissa luodaan tilastollinen katsaus tutkimuksen laajempaan vaikuttavuuteen Suomen Akatemian hankeraporttiaineistojen pohjalta. Aineisto koostuu vuosina 2017–2021 jätetyistä loppuraporteista ja kattaa haut, joista rahoitetut hankkeet käyttävät raportoidessaan Akatemian yleistä raportointipohjaa. Tuloksia jäsennellään vaikuttavuuden eri näkökulmien sekä polkujen avulla.

  Tieteellinen julkaiseminen ja yhteistyö ekosysteemeissä

  Suomen Akatemian ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen yhteistyössä tuottamassa raportissa tarkastellaan lippulaivoihin liittyvien tutkimusaiheiden kehitystä analysoimalla Web of Science (WoS) Core Collection -julkaisuja vuosilta 2005–2008 ja 2015–2018. Bibliometrisessä analyysissä tutkittiin suomalaisten tutkimusorganisaatioiden ja kansainvälisten kumppaneiden välistä yhteistyötä ja tieteellistä vaikuttavuutta.

  Lue myös

  Lisätietoja

  • johtava tiedeasiantuntija Laura Taajamaa, puh. 029 533 5027
  • johtava tiedeasiantuntija Otto Auranen, puh. 029 533 5141

  Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

  Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?