BONUS

Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska ja Viro osallistuvat Itämeren yhteiseen tutkimus- ja kehitysohjelmaan (BONUS). Ohjelma tarjoaa rahoituspuitteet Itämeren valtioiden väliselle yhteistyölle järjestämällä yhteisesti rahoitettuja hakuja. Ohjelmassa on järjestetty viisi hakua: Viable Ecosystems 2012, Innovation 2012, Sustainable Ecosystem Services 2014, Blue Baltic 2015 ja Synthesis 2017. Yhteensä ohjelmasta on rahoitettu 48 konsortiota noin 80 miljoonalla eurolla. Suomalaisia osallistujia on rahoitettu yli 13 miljoonalla eurolla.

BANOS-koordinaatio- ja tukitoimihankkeessa (BANOS CSA, the Baltic and North Sea Support and Coordination Action) valmistellaan Itämeren ja Pohjanmeren tutkimus- ja innovaatiostrategiaa. BANOS-hanke saa rahoitusta EU:n Horisontti2020-ohjelmasta ja se on käynnissä kevääseen 2021 saakka. Hanketta koordinoi BONUS-sihteeristö. Suomen Akatemia osallistuu BANOS-hankkeeseen pysyvänä tarkkailijajäsenenä. Tarkkailijajäsenyys BANOS-hankkeessa antaa Suomelle ja suomalaisille hyvät mahdollisuudet vaikuttaa strategiaan ja sitä myötä tulevien tutkimus- ja innovaatiohakujen teemoihin tulevassa puiteohjelmassa (Horizon Europe) ja erityisesti valmisteilla olevassa eurooppalaiset eri merialueet kattavassa kumppanuudessa nimeltä ”A climate neutral, sustainable and productive Blue Economy”.

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?