Ennakkotietoa talvihaun rahoituspäätösten viestinnästä

10.6.2024

Talvihaun rahoituspäätösten päätösajankohdat lähestyvät. Tiedot rahoituspäätöksistä löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoamasta tiedejatutkimus.fi-palvelusta. Myös talvihaun arviointiprosessia on uudistettu.

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta tekee akatemiahanke- ja akatemiatutkijahakemusten sekä kliinisen tutkijan tehtävän hakemusten päätökset 12.6.2024. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta sekä luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta tekevät akatemiahanke- ja akatemiatutkijapäätökset 13.6.2024.

Talvihaun rahoituspäätöstiedot ovat nähtävillä tiedejatutkimus.fi -palvelussa päätösten jälkeisenä seuraavana päivänä klo 12.00 mennessä. Akatemia myös tiedottaa tuolloin rahoituspäätöksistä. Kaikki hakijat saavat henkilökohtaisen ilmoituksen päätöksestä päätöskokouksen jälkeen.

Koontitilastot talvihausta julkaisemme verkkosivuillamme elokuussa. Koonnit tulevat sisältämään organisaatiokohtaiset tilastot vastaavasti kuin aiempinakin vuosina akatemiahankkeista ja akatemiatutkijoista. Organisaatiokohtaiset hakemustilastot julkaisimme talvihaun sulkeuduttua.

Akatemian rahoituspäätöstiedot tiedejatutkimus.fi-palvelussa

Akatemian rahoituspäätökset löytyvät tiedejatutkimus.fi-palvelusta listattuna valikoista: Rahoitushaut / rahoittaja: Suomen Akatemia tai Myönnetty rahoitus / rahoittaja: Suomen Akatemia.

Huomaathan, että:

  • Akatemian rahoituspäätösten listauksessa saajana näkyy talvihaun päätöksistä alkaen vain suorituspaikan nimi, ei enää vastuullisen johtajan nimeä, joka löytyy päätöksen yksityiskohtaisista tiedoista.
  • Hakutulokset voi järjestää organisaation mukaan (”saaja”).
  • Konsortioiden päätökset esitetään osahankkeittain. Listaamalla päätösten otsikot aakkosjärjestykseen konsortion päätökset listautuvat allekkain.
  • Hakua voi rajata myös myöntövuodella.
  • Päätöslistauksia ei voi ladata excel-muotoon tiedejatutkimus.fi:stä, sillä palvelua säätelevä laki ei salli henkilötietojen lataamista palvelusta avoimen tietopalvelun kautta. Tietojen hyödyntäminen on mahdollista tutkimustoimijoille koneluettavassa muodossa.
  • Akatemian tavoitteena on jatkossa kehittää verkkosivuilleen visualisointeja, joissa käyttäjä voi tehdä hakujen organisaatiokohtaisista perustilastoista tietotarvettaan vastaavia valintoja.

Hakijalle tarjolla talvihaussa yksityiskohtaisempi palaute arvioinnista

Hakijan kannalta oleellisia muutoksia talvihaun arviointiprosessissa ovat olleet paneelin valinta sekä se, eteneekö oma hakemus paneeliarviointiin ja mitä hakija saa palautteeksi. Uudistetun menettelyn myötä hakijat saavat palautteena arvioinnista kaikki yksittäisten asiantuntijoiden antamat lausunnot arvosanoineen. Hakijat, joiden hakemukset käsiteltiin paneelissa, saavat lisäksi paneelin yhteenvedon ja loppuarvosanan. Lausunnoissa on myös arvioijien nimet. Arviointilausunto on pääsääntöisesti salassa pidettävä asiakirja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) nojalla. Hakija ei saa jakaa siinä olevia muita kuin itseään koskevia tietoja (kuten hänelle lausunnon kirjoittaneiden asiantuntijoiden nimiä) kolmansille osapuolille. Arviointiin osallistuneiden asiantuntijoiden nimet julkaistaan kaikkien päätösten jälkeen Akatemian verkkosivuilla.

Tiedejatutkimus.fi sisältää ja kokoaa yhteen paikkaan tietoa suomalaisesta tutkimusjärjestelmästä, suomalaisten organisaatioiden julkaisuista, julkisten ja yksityisten tutkimusrahoittajien rahoittamista hankkeista sekä tilastotietoa tutkimuksen henkilöstöstä ja rahoituksesta sekä bibliometristä tietoa julkaisutoiminnasta. Palvelun taustalla on valtakunnallinen tutkimustietovaranto, joka kokoaa yhteen muun muassa yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoittajien omissa palveluissaan ylläpitämät tiedot.

Lisätietoja:

Yhteydenotot:

  • Päätöstiedotteet ja Akatemian verkkosivut: Helpdesk / Yhteydenoton kohde: Viestintä
  • Tiedejatutkimus.fi -palvelun tekniset toiminnallisuudet Akatemian rahoituspäätöksiä koskien: Helpdesk / Yhteydenoton kohde: Tietohallinto
  • Talvihaun koontitilastointi: Helpdesk / Yhteydenoton kohde: Strateginen suunnittelu ja analyysit

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?