Luonnontieteiden ja tekniikan aloille valittu 59 uutta akatemiatutkijaa

16.5.2023

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta (LT) on valinnut 59 uutta akatemiatutkijaa. Uusien akatemiatutkijoiden rahoitukseen osoitetaan yhteensä noin 35 miljoonaa euroa. Rahoituksen sai hieman yli 15 prosenttia hakijoista.

Akatemiatutkijan rahoitus on tarkoitettu nuorelle, nopeasti urallaan edenneelle ja kansainvälisesti verkostoituneelle tutkijalle, joka tekee tieteellisesti korkeatasoista, vaikuttavaa ja tiedettä uudistavaa tutkimusta. Kyseistä rahoitusta jaettiin nyt ensimmäistä kertaa nuoren tutkijasukupolven rahoitusmuotouudistuksen pohjalta. Akatemiatutkijan rahoitusta haettiin luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen aloilla yhteensä lähes 220 miljoonaa euroa.

Myönnettävä rahoitus ohjataan tutkimusorganisaatiolle, joka hallinnoi rahoituksen käyttöä. Rahoitusta voi käyttää joustavasti tutkimuksen tarpeiden mukaisesti, muun muassa akatemiatutkijan omaan palkkaan, tutkimusryhmän palkkaamiseen sekä muihin tutkimuskuluihin. Rahoitus jakautuu neljälle vuodelle. Keskimäärin yhden tutkimusrahoituksen suuruus on noin 590 000 euroa. Suomen Akatemia seuraa rahoittamansa tutkimuksen vaikuttavuutta.

LT-toimikunta tukee edustamiaan tieteenaloja laaja-alaisesti. Suomalaiset tutkimusympäristöt ovat kansainvälisesti houkuttelevia etenkin ICT- ja tekniikan aloilla, ja näiden alojen akatemiatutkijahakemuksista 70 prosenttia tuli ulkomaalaisilta hakijoilta. Tekniikan alojen hakemuksissa muun muassa terveysteknologia nousi esiin tutkimusteemana. Luonnontieteissä puolestaan rahoitetaan useita perustutkimuksellisia hankkeita. Lisäksi LT-toimikunta osoitti rahoitusta monille projekteille, joilla on vaikuttavuutta tulevaisuuden energiaratkaisuihin.

LT-toimikunnan puheenjohtajan, professori Leena Ukkosen mukaan prosessi-, ympäristö-, kemian- sekä kone- ja valmistustekniikan aloilta jätettiin huolestuttavan vähän hakemuksia. "Toimikunta on huolissaan alan osaamisen turvaamisesta näillä kansantalouden kannalta merkittävillä aloilla.”

”Toimikuntaa askarrutti alun perin myös se, miten akateemiselta iältään nuoremmat hakijat pärjäävät kilpailussa. Nuoremmat hakijat menestyivät kuitenkin erinomaisesti kansainvälisessä vertaisarvioinnissa ja rahoitukseen valittujen joukossa on eri uravaiheessa olevia tutkijoita aina hiljattain väitelleistä apulaisprofessoreihin. Lähes kaikilla on jo takanaan vahvaa kansainvälistä tai sektorien välistä liikkuvuutta sekä erinomaisia yhteistyöverkostoja”, Ukkonen sanoo.

Hakemukset arvioitiin kansainvälisistä asiantuntijoista koostuvissa arviointipaneeleissa. Erinomaisen arvosanan eli arvosanan 6 tai 5 sai 46 prosenttia hakemuksista. Valinnassa painotettiin hakijoiden henkilökohtaista pätevyyttä uravaihe huomioiden. Lisäksi painotettiin tutkimuksen tieteellistä laatua.

”Aiempiin vuosiin verrattuna toimikunta pystyi tämänkertaisessa akatemiatutkijahaussa rahoittamaan kattavammin eri alojen lupaavia tutkijoita, joilla on kunnianhimoiset tutkimushankkeet”, Ukkonen toteaa.

Lisätietoja:

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi.

Suomen Akatemian viestintä
verkkotiedottaja Vesa Varpula
p. 029 533 5131
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?