Uuden akatemiatutkijan tehtävän rahoituspäätösten perusteet on määritelty

25.4.2022

Suomen Akatemian hallitus on päättänyt Tutkimusrahoituspäätösten perusteet -asiakirjasta. Asiakirjassa kuvataan yksityiskohtaisesti myös uuden akatemiatutkijan tehtävän rahoitusmuodon piirteet. Akatemiatutkijan tehtävän ensimmäinen haku järjestetään syyshaussa 2022, ja rahoituspäätökset tehdään keväällä 2023.

Akatemiatutkijan tehtävä on tarkoitettu urallaan nopeasti edenneiden nuoren tutkijasukupolven tutkijoiden tukemiseksi. Rahoituksen tarkoituksena on tukea tutkijan tutkimustyötä siten, että hän voi pätevöityä ja edetä merkittävästi urallaan kohti vaativimpia tutkijantehtäviä sekä vakiinnuttaa asemansa kansallisessa ja kansainvälisessä tutkijayhteisössä. Uusi akatemiatutkija tekee tieteellisesti korkeatasoista, vaikuttavaa ja tiedettä uudistavaa tutkimusta.

Kuka voi hakea akatemiatutkijan tehtävää?

Akatemiatutkijan tehtävää voi hakea tutkija, jonka ensimmäisestä tohtorin tutkinnosta on kulunut vähintään kaksi ja enintään seitsemän vuotta. Vuonna 2022 avautuvassa haussa tehtävää voi kuitenkin kertaluonteisesti ja poikkeuksellisesti hakea tutkija, jonka ensimmäisestä tohtorin tutkinnosta on kulunut vähintään kaksi ja enintään yhdeksän vuotta.

Akatemiatutkijan tehtävää ei myönnetä vakinaisessa, johtavassa tutkijantehtävässä tai muussa niihin rinnastuvassa tehtävässä olevalle henkilölle. Näihin lukeutuvat esimerkiksi professorin, apulaisprofessorin tai tutkimusjohtajan tehtävät.

Tutkijatohtorin tehtävän saaneelle voidaan myöntää akatemiatutkijan tehtävä rahoituskauden viimeisenä vuotena siten, etteivät rahoituskaudet ole päällekkäisiä. Nykyisen viisivuotisen akatemiatutkijan tehtävän saaneelle ei myönnetä uutta nelivuotista akatemiatutkijan tehtävää.

Nelivuotisen akatemiatutkijan tehtävän saaneelle voidaan myöntää uusi akatemiatutkijan tehtävä rahoituskauden viimeisenä vuotena siten, etteivät rahoituskaudet ole päällekkäisiä.

Mihin rahoitusta voi hakea ja kuinka pitkäksi aikaa?

Akatemiatutkijan suorituspaikka on Suomessa oleva organisaatio, jonka kautta tutkimusrahoituksen maksatus tapahtuu. Akatemiatutkija voi kautensa aikana työskennellä eripituisia jaksoja esimerkiksi ulkomaisessa yliopistossa.

Akatemiatutkijalle myönnetään rahoitus neljäksi vuodeksi. Rahoitusta voidaan myöntää omaan palkkaan sekä muihin tutkimussuunnitelman toteuttamisen kuluihin.

Akatemiatutkijan tehtäviin kuuluu neljän vuoden rahoituskauden aikana neljä kuukautta ammattimaisen tutkijan uran kannalta myös muita tärkeitä tehtäviä kuin tutkimustehtäviä. Näitä voivat olla esimerkiksi opetus- ja ohjaustyö, hallinnolliset tehtävät, vuorovaikutus- tai vaikuttamistyö sekä muut organisaation ydintehtäviin liittyvät tehtävät. Tämä yhteensä neljän kuukauden työtä vastaavan ajan palkkaus toteutetaan siten, että akatemiatutkijan kokonaiskustannusarvioon voi sisällyttää siitä enintään kaksi kuukautta.

Akatemiatutkijan tehtävän hakuilmoitus julkaistaan kesäkuussa

Uuden akatemiatutkijan tehtävän hakuilmoitus, arviointiasiakirjat ja rahoitusehdot päätetään syyshaun tavanomaisen aikataulun mukaisesti touko-kesäkuussa 2022. Hakuilmoitukset julkaistaan kesäkuun alkupuoliskolla.

Tarkemmista hakuun liittyvistä aikatauluista ja hakuun valmistavista Ask & Apply -infotilaisuuksista tiedotetaan kevään aikana Akatemian eri viestintäkanavilla.

Voit myös tutustua akatemiatutkijauudistuksesta esitettyihin Usein kysyttyihin kysymyksiin vastauksineen verkkosivuillamme: aka.fi/earlycareer

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta, myöntämisestä, käytöstä ja raportoinnista sekä hakemusten arvioinnista ja päätöksenteosta löydät Tutkimusrahoituspäätösten perusteet -asiakirjasta.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?