Jussi Vauhkonen

Akatemiatutkijauudistuksen tavoitteena on selkeä ja joustava rahoitusmuoto

25.4.2022

Suomen Akatemia uudistaa nuoren tutkijasukupolven rahoitusmuotoja. Syyshaussa 2022 otetaan käyttöön uusi akatemiatutkijan rahoitusmuoto, joka korvaa kolme aiemmin käytössä ollutta rahoitusmuotoa eli tutkijatohtorin, akatemiatutkijan ja nuoren tutkijasukupolven akatemiahankerahoituksen. Akatemian hallitus päätti tänään kokouksessaan rahoituspäätösten perusteista.

Akatemiatutkijan rahoitusmuodon tavoite on tukea lupaavimpien nuoren tutkijasukupolven tutkijoiden tutkimustyötä ja etenemistä kohti vaativimpia tutkijantehtäviä sekä pätevöitymistä ammattitutkijana kansallisessa ja kansainvälisessä tutkijayhteisössä. Tavoitteena on tunnistaa ne hakijat, joiden on mahdollista rahoituskaudella edetä merkittävästi tutkijoina.

Uudistuksella yksinkertaistetaan nuoren tutkijasukupolven rahoitusmuotojen kokonaisuutta. Samalla sujuvoitetaan rahoituksen hakemista ja tehdään rahoituksen käytöstä nykyistä joustavampaa rahoituskauden aikana. Yleisesti tavoitteena on myös keventää tutkijoiden, tutkimusorganisaatioiden ja Suomen Akatemian hallinnollista työtä.

Nuoren tutkijasukupolven rahoitusmuodoilta toivotaan joustavuutta

Tutkijoilta saadun palautteen perusteella heidän tärkeimpiä huolenaiheitaan on ollut hakemusten matala onnistumisprosentti. Rahoituskauden riittävän pituuden lisäksi yhtä tärkeänä tavoitteena pidetään myös rahoituksen joustavaa käyttöä. Kiristyvä kilpailu johtaa alhaiseen läpimenoprosenttiin, mikä aiheuttaa myös Akatemian hallituksen mielestä monenlaisia ongelmia eri toimijoille aiheutuvan työn sekä rahoituksen kohdentamisen näkökulmasta. Tästäkin syystä Akatemian on tärkeää tarkistaa ja terävöittää omaa tiedepoliittista tavoitettaan nuoren tutkijasukupolven rahoituksessa.

Nyt toteutettavassa uudistuksessa tavoitteena on lupaavimpien nuoren tutkijasukupolven tutkijoiden tunnistaminen ja tukeminen niin, että tutkija voi rahoituskaudella edetä urallaan merkittävästi kohti vaativimpia tutkijatehtäviä. Tämän tavoitteen valossa on tärkeää määritellä hakukelpoisuus siten, että Akatemia voi hakemusarvioinnin avulla tunnistaa ne hakijat, joiden on mahdollista rahoituskaudella saavuttaa toivottu merkittävä pätevöityminen.

Hakukelpoisia uudessa rahoitusmuodossa ovat tutkijat, joiden ensimmäisestä tohtorintutkinnosta on kulunut vähintään 2 ja enintään 7 vuotta. Tässä uran vaiheessa hakija on jo tehnyt väitöskirjan jälkeistä tutkimusta ja tietoisia valintoja tutkijanuran edistämiseksi, mutta ei useinkaan vielä ole akatemiahankkeen vastuulliselta johtajalta edellytettävässä uravaiheessa.

Olemme myös ottaneet sidosryhmiltämme laajasti esille tulleen huolen uudistuksen nopeasta aikataulusta ja ennakointimahdollisuuksista rahoituksen hakemiseen päätöksenteossa huomioon: Syyshaussa 2022 akatemiatutkijan tehtävää voi poikkeuksellisesti ja kertaluonteisesti hakea tutkija, jonka ensimmäisestä tohtorin tutkinnosta on hakuajan päättyessä kulunut vähintään kaksi ja enintään yhdeksän vuotta.

Tavoitteena tarjota akatemiatutkijarahoitusta jatkossa aiempaa useammalle

Eri tutkimusalojen erityispiirteiden huomioon ottaminen on tärkeä osa rahoituksen uudistamista. Siksi uuden rahoitusmuodon halutaan olevan sekä haettavan rahoituksen kustannusarvion rakenteen että rahoituksen käytön ehtojen osalta niin joustava kuin mahdollista.

Uuden akatemiatutkijan rahoituskausi on neljä vuotta. Aiemmin tutkijatohtorikauden pituus oli kolme vuotta, akatemiatutkijan viisi vuotta ja nuoren tutkijasukupolven akatemiahankerahoituksen neljä vuotta.

Akatemiatutkijan nelivuotinen rahoituskausi antaa mahdollisuuden pätevöityä merkittävästi ammattitutkijan uralla. Yliopistojen tenure track -tehtävien ensimmäinen kausi on yleensä kolme vuotta. Lisäksi ulkomaisissa verrokkimaissa niin sanottu fellow-kausi on tyypillisesti 3–5 vuotta.

Rahoituskauden pituus on aina kompromissi erilaisten tarpeiden välillä. Mitä pidempi rahoituskausi on, sitä harvemmalle rahoitusta riittää. Tavoitteena on, että akatemiatutkijarahoitusta olisi jatkossa tarjolla hieman aiempaa useammalle. Tutkijanurien kokonaisuuden rakentaminen ja työnantajapolitiikan linjaaminen on tutkimusorganisaatioiden tehtävä – Akatemian rahoituksella on täydentävä ja mahdollistava tehtävä.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?