Uuden akatemiatutkijan rahoitusmuodon keskeisistä periaatteista päätetty

16.3.2022

Suomen Akatemian hallitus on tehnyt 16.3.2022 periaatepäätöksen uuden akatemiatutkijan rahoitusmuodon pääpiirteistä. Päätökset koskevat rahoitusmuodon käyttöönoton aikataulua, rahoitusmuodon tavoitteita, kohderyhmää ja rahoituksen käyttöä. Rahoitusmuoto otetaan käyttöön syyshaussa 2022. Poikkeuksellisesti ja kertaluonteisesti ensimmäisellä hakukerralla rahoitusta voi hakea tutkija, jonka ensimmäisestä tohtorin tutkinnosta on hakuajan päättyessä kulunut vähintään 2 ja enintään 9 vuotta. Syyshausta 2023 alkaen hakukelpoisuus on 2–7 vuotta ensimmäisestä tohtorintutkinnosta.

Akatemia on jatkanut nuoren tutkijasukupolven rahoitusmuotojen uudistamisen valmistelua. Uuden akatemiatutkijan rahoitusmuodon käyttöönottoon tähtäävän uudistuksen tavoitteena on tarkistaa ja terävöittää Akatemian tiedepoliittista tavoitetta nuoren tutkijasukupolven rahoituksessa ja yksinkertaistaa nuoren tutkijasukupolven rahoitusmuotojen kokonaisuutta. Lisäksi tavoitteena on sujuvoittaa rahoituksen hakemista ja joustavoittaa rahoituksen käyttöä rahoituskauden aikana sekä keventää tutkijoiden, tutkimusorganisaatioiden ja Suomen Akatemian hallinnollista työtä.

Uudistuksen keskeisistä tavoitteista ja uuden akatemiatutkijarahoitusmuodon pääpiirteistä kerättiin palautetta sidosryhmiltä helmikuun aikana kirjallisten ja suullisten kuulemisten sekä keskustelujen avulla.

Sidosryhmiltä saatua palautetta on huomioitu periaatepäätöksissä, joissa linjataan uuden rahoitusmuodon tärkeimmistä ja hakijoiden kannalta kiireellisimmistä periaatteista. Kyseiset linjaukset ohjaavat akatemiatutkijan rahoitusmuodon yksityiskohtaisempaa valmistelua ja mahdollistavat uudesta rahoitusmuodosta viestimisen sekä sen ohjeistuksen ja hakuneuvonnan.

Uusi akatemiatutkijan rahoitusmuoto otetaan käyttöön syyshaussa 2022

Uuden akatemiatutkijan rahoitushaku avataan syyshaussa 2022. Uuden akatemiatutkijan rahoitusmuodon käyttöönoton jälkeen nykymuotoisia tutkijatohtorin ja akatemiatutkijan tehtävien rahoitusmuotoja ei enää avata haettavaksi. Myöskään akatemiahankerahoitusta ei enää kohdenneta erikseen nuoren tutkijasukupolven hakemuksista tehtäviin päätöksiin.

Rahoitus on nelivuotinen. Uudelle akatemiatutkijalle voidaan myöntää rahoitusta omaan palkkaan sekä muihin tutkimussuunnitelman toteuttamisen kuluihin myöhemmin päätettävien rahoitusehtojen mukaisesti. Rahoituksessa sovelletaan kokonaiskustannusmallia.

Uuden akatemiatutkijan hakukelpoisuuteen ei sisälly aiempaa tutkimusympäristön vaihtoa koskevaa liikkuvuusedellytystä. Hakijalta odotetaan silti jatkossakin näyttöjä tutkijana pätevöitymisestä ja monipuolisen osaamisen kehittämisestä. Näyttöjen ei kuitenkaan pidä välttämättä olla juuri fyysistä liikkuvuutta, vaan urakehitystä arvioidaan monipuolisemmin.

Viimeistään 31.12.2022 päätettyjen nykymuotoisen tutkijatohtorin ja akatemiatutkijan tehtävien ja nuorelle tutkijasukupolvelle erityisesti kohdennettujen akatemiahankkeiden rahoitukset jatkuvat rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin. Myös nykyisen akatemiatutkijan tehtävään liittyvien tutkimuskulujen rahoitukset jatkuvat ja niiden jatkopäätökset tehdään entisin ehdoin.

Akatemiatutkijahaun kohdentamisella tähdätään rahoitusmuodon vaikuttavuuteen

Akatemiatutkijan rahoitusmuodon tavoite on tukea lupaavimpien nuoren tutkijasukupolven tutkijoiden tutkimustyötä ja etenemistä kohti vaativimpia tutkijantehtäviä sekä pätevöitymistä ammattitutkijana kansallisessa ja kansainvälisessä tutkijayhteisössä.

”Akatemiatutkijahaun hakukelpoisuuden kohdentamisella pyritään rahoitusmuodon tiedepoliittisten tavoitteiden ja vaikuttavuuden parhaaseen mahdolliseen saavuttamiseen. Tavoitteenamme on tunnistaa ne hakijat, joiden on mahdollista rahoituskaudella saavuttaa toivottu merkittävä pätevöityminen”, Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja, professori Johanna Myllyharju toteaa.

Akatemian hallituksen tekemän periaatepäätöksen mukaan uuden akatemiatutkijan rahoitusta voi hakea tutkija, jonka ensimmäisestä tohtorin tutkinnosta on hakuajan päättyessä kulunut vähintään kaksi ja enintään seitsemän vuotta.

Sidosryhmiltä laajasti esille tullut huoli uudistuksen nopeasta aikataulusta ja ennakointimahdollisuuksista rahoituksen hakemiseen on otettu päätöksenteossa huomioon: Vuonna 2022 avautuvassa haussa rahoitusta voi poikkeuksellisesti ja kertaluonteisesti hakea tutkija, jonka ensimmäisestä tohtorin tutkinnosta on hakuajan päättyessä kulunut vähintään kaksi ja enintään yhdeksän vuotta.

Uuden akatemiatutkijan tehtävää ei kuitenkaan myönnetä vakinaisessa professuurissa tai siihen rinnastuvassa tutkimustehtävässä olevalle.

Uuden akatemiatutkijan rahoitusmuodon hakuilmoitus, arviointiasiakirjat ja rahoitusehdot valmistellaan kevään aikana

Seuraavaksi Akatemian hallitus päättää Tutkimusrahoituspäätösten perusteet -asiakirjasta huhtikuussa 2022. Tutkimusrahoituspäätösten perusteissa kuvataan yksityiskohtaisemmin nyt periaatteen tasolla päätetyt linjaukset akatemiatutkijan rahoitusmuodosta sekä muut uuden rahoitusmuodon piirteet. Hakuilmoitus, arviointiasiakirjat ja rahoitusehdot päätetään syyshaun tavanomaisen aikataulun mukaisesti touko-kesäkuussa 2022.

Tarkemmista hakuun liittyvistä aikatauluista ja hakuun valmistavista Ask & Apply -infotilaisuuksista tiedotetaan kevään aikana Akatemian eri viestintäkanavilla.

Kiitämme kaikkia sidosryhmäkuulemis- ja keskustelutilaisuuksiin osallistuneita arvokkaasta palautteesta.

Lisätietoja

Suomen Akatemian viestintä
Pekka Rautio
viestintäasiantuntija
029 533 5040
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?