Suomen Akatemia uudistaa nuoren tutkijasukupolven rahoitusmuotoja

7.2.2022

Suunnitelmissa on nuoren tutkijasukupolven rahoitusmuotojen yhdistäminen ja liikkuvuusedellytyksen poistaminen. Uusi akatemiatutkijan rahoitusmuoto on tarkoitus ottaa käyttöön syyshaussa 2022. Uudistuksella kehitetään nuorten tutkijoiden rahoitusta joustavammaksi ja täsmennetään rahoituksen kohderyhmää. Uudistuksen valmistelun viimeistelyssä kuullaan tutkijoita ja tutkimusyhteisöä.

Suomen Akatemian hallitus päätti kokouksessaan 4.2.2022 nuoren tutkijasukupolven rahoitusmuotojen uudistamisesta. Akatemia valmistelee uudistuksen, jossa uusi akatemiatutkijan rahoitusmuoto voitaisiin ottaa käyttöön syyshausta 2022 alkaen.

Uuden akatemiatutkijarahoituksen käyttöönoton jälkeen nykyisen muotoisiin tutkijatohtorin, akatemiatutkijan tai nuoren tutkijasukupolven akatemiahanke -rahoituksiin ei avata enää uusia hakuja.

Tänä vuonna tai aiemmin aloittaneet tutkijatohtorit, akatemiatutkijat ja nuoren tutkijasukupolven akatemiahankerahoitetut jatkavat entisin ehdoin rahoituskauden loppuun.

Uudistus perustuu Akatemian tekemään laajaan selvityshankkeeseen. Osana selvityksen taustatyötä tutkimusyhteisöltä kysyttiin, minkälaisella rahoitusmuodolla tai -mallilla voitaisiin parhaiten tukea lupaavimpia nuoren tutkijasukupolven tutkijoita kohti vaativimpia tutkijantehtäviä.

Selvitystyön perusteella nuorelle tutkijasukupolvelle tarkoitettujen rahoitusmuotojen kokonaisuus koetaan tällä hetkellä monimutkaiseksi ja hallinnollisesti tarpeettoman raskaaksi.

Uudistettava akatemiatutkijarahoitus yksinkertaistaa ja joustavoittaa nuoren tutkijasukupolven rahoitusta

Uudistuksen tavoitteina ovat mahdollisimman joustavat rahoitusehdot ja rahoituksen käyttö. Hakuehtoja suunnitellaan kevennettävän siten, että nykyinen liikkuvuusedellytys poistuu. Uusi rahoitusmuoto tulee keventämään kaikkien tutkimusrahoitushakuun osallistuvien toimijoiden hallinnollista kuormaa. Tavoitteena on myös yksinkertaistaa rahoituksen käyttöä ottamalla käyttöön yksi kustannusmalli nykyisten kahden sijaan.

Uuden akatemiatutkijan rahoitusmuodon tavoite on tukea lupaavimpien nuoren tutkijasukupolven tutkijoiden tutkimustyötä ja pätevöitymistä ammattitutkijaksi osana kansallista ja kansainvälistä tutkijayhteisöä.

Suunnitelman mukaan akatemiatutkijahaun hakemuksen voi jättää tutkija, jonka ensimmäisen tohtorintutkinnon myöntämisestä on hakuajan päättyessä kulunut vähintään 2 ja enintään 7 vuotta. Myöntöpäätökset tehdään pääsääntöisesti neljän vuoden rahoituskaudelle. Hakijan arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota urakehitykseen ja kykyyn uudistaa tiedettä.

”Suomen Akatemia rahoittaa strategiansa mukaisesti korkealaatuista, vaikuttavaa ja uudistuvaa tutkimusta. Nuoren tutkijasukupolven rahoituksen kehittäminen on tärkeää tieteen uudistumisen ja tutkimuksen laadun varmistamiseksi. Haluamme tunnistaa ja tukea oikeassa uravaiheessa juuri niitä tutkijoita, jotka voivat edetä rahoituskaudella urallaan merkittävästi kohti vaativimpia tutkijantehtäviä”, Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja, professori Johanna Myllyharju toteaa.

Uuden akatemiatutkijan yhteydessä myös Akatemian hakemusarviointia kehitetään.

Eri uravaiheessa olevien ja eri tutkimusaloja edustavien hakijoiden yhdenvertaiseen arviointiin kiinnitetään erityistä huomiota ja sen takaamiseksi laaditaan huolelliset ohjeistukset arviointipaneeleille ja toimikunnille. Lisäksi Akatemia jatkaa keskusteluja yliopistojen kanssa vastaväitelleiden mahdollisuuksista edetä akatemiatutkijahakijoiksi.

Uudistuksen keskeisistä tavoitteista ja uuden akatemiatutkijarahoitusmuodon pääpiirteistä järjestetään kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia Akatemian sidosryhmille helmi-maaliskuun aikana. Keskustelujen anti huomioidaan valmisteltaessa tutkimusrahoituspäätösten perusteita, jotka julkaistaan viimeistään huhtikuussa 2022.

Osa nykyiseen rahoitusmuotovalikoimaan nähden tapahtuvista muutoksista voidaan myös ottaa käyttöön vaiheittain, mikäli tunnistetaan tarve siirtymävaiheeseen.

Uudistuksen etenemisestä ja vaikutuksista tiedotetaan kevään aikana Akatemian eri viestintäkanavilla. 

Lisätietoja

Suomen Akatemian viestintä
Pekka Rautio
viestintäasiantuntija
029 533 5040
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

    Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?