Suomen Akatemian syyskuun 2021 haun tilastotiedot ovat ilmestyneet

23.8.2022

Suomen Akatemian tieteelliset toimikunnat myönsivät syyskuun 2021 haussa rahoitusta lähes 165 miljoonaa euroa laajasti eri tieteenaloille. Yhteensä hakemuksista rahoitettiin 14 prosenttia. Rahoitus vastaa hieman yli 40 prosenttia Suomen Akatemialle valtion budjetissa vuosittain osoitetusta valtuudesta. Rahoituspäätöksissä painotettiin tieteen uudistumisen sekä tutkimuksen tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäksi muun muassa monitieteisyyttä sekä monialaista yhteistyötä.

Vuoden 2021 syyskuun haussa hakijoita pyydettiin myös ensimmäistä kertaa julkaisuluettelon lisäksi ilmoittamaan kymmenen tärkeintä muuta tutkimustuotosta. Uudistuksella pyritään painottamaan Akatemian vastuullisen tutkijanarvioinnin linjausten mukaisesti entistä vahvemmin laadullista arviointia julkaisu- ja sitaatiometriikan sijaan.

Rahoituspäätökset perustuvat tieteelliseen vertaisarviointiin, mutta tasatilanteissa toimikunnat asettavat etusijalle esimerkiksi vähemmistösukupuolten edustajat Akatemian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslinjausten mukaisesti. Tänä vuonna rahoituksen saaneista yhteensä 40 prosenttia oli naisia ja hakijoista naisia oli 39 prosenttia. Kansainvälisiä hakijoita oli 29 prosenttia rahoitetuista tutkijoista ja 30 prosenttia kaikista syyskuun 2021 haun hakijoista. Akatemiahankerahoituksen hakijoista ja rahoitetuista kansainvälisten tutkijoiden osuus oli alle viidesosa, kun taas jopa puolet niin tutkijatohtorirahoitusta hakeneista kuin rahoituksen saaneista oli kansainvälisiä tutkijoita. Tulevaisuudessa rahoitettujen monimuotoisuuteen tullaan Akatemiassa kiinnittämään entistä enemmän huomiota.

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
viestintäasiantuntija Vesa Varpula
p. 029 533 5131
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?