Suomen Akatemia valitsi 34 tutkimuksen huippuyksikköä haun toiselle kierrokselle

28.4.2021

Suomen Akatemia on valinnut 34 hakemusta huippuyksikköohjelman 2022 – 2029 haun toiseen vaiheeseen.

Huippuyksikköhakuun tuli 184 aiehakemusta, joista varsinaiseen hakuun kutsutaan 34 hakijaa. Varsinaiset hakemukset arvioidaan ja huippuyksiköiksi hakevien yksiköiden edustajat haastatellaan kansainvälisissä arviointipaneeleissa.

Huippuyksikköohjelman tavoitteena on nostaa Suomessa tehtävän tutkimuksen laatua, uudistaa tiedettä ja edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tieteen uudistumista toteutetaan uusien tutkimusryhmien, tutkimusaiheiden, menetelmien ja lähestymistapojen avulla. Pitkäjänteinen Akatemian ja huippuyksiköiden taustaorganisaatioiden yhteisrahoitus mahdollistaa tutkimuksellisten riskien ottamisen ja uudet avaukset.

Huippuyksikköhaun haun toiselle kierrokselle kutsuttavat edistävät tieteen ja tutkimuksen uudistumista

Huippuyksiköt valitaan kansainvälisten arviointien ja huippuyksikköohjelman tavoitteiden pohjalta. Ensimmäisessä hakuvaiheessa yksittäiset kansainväliset arvioitsijat arvioivat huippuyksikköhakuun 2022 -2029 saapuneet aiehakemukset. Sen jälkeen Akatemian luottamuselinten jäsenistä muodostettu valmisteluryhmä teki ehdotuksen Akatemian yleisjaostolle. Yleisjaosto päätti toiseen vaiheeseen kutsuttavista hakijoista 28.04.2021.

Valmisteluryhmä tarkasteli erityisesti sitä, että huippuyksiköksi hakeva tutkimusryhmä tekee  korkealaatuista tiedettä ja läpimurtotutkimusta sekä edistää tieteen uudistumista. Lisäksi valmisteluryhmä tarkasteli huippuyksikön mahdollisuuksia nousta kansainvälisen tutkimuksen huipulle tai pysyä siellä.  Keskeisinä kriteereinä ovat myös olleet tutkimuksen tiedeyhteisön ulkopuolelle ulottuva vaikuttavuus sekä se, että huippuyksikön tutkijat ja aihe tuovat uutta Suomen tieteeseen.

”Huippuyksikkö on tutkimusyhteisö, joka on saavuttamassa oman alansa kansainvälisen parhaimmiston tai on sen jo saavuttanut. Yksikkö voi muodostua yhdestä tai useasta tutkimusryhmästä, jotka toimivat keskenään kiinteässä yhteistyössä toteuttaen yhteistä tutkimussuunnitelmaa. Akatemia valitsee huippuyksiköt kansainvälisten arviointien ja tutkimuspoliittisten näkökohtien perusteella kahdeksaksi vuodeksi”, Suomen Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala toteaa.

Huippuyksiköitä rahoittavat Suomen Akatemia, yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset. Lisäksi yksiköt saavat rahoitusta useista muista lähteistä. Suomen Akatemia on rahoittanut huippuyksiköitä vuodesta 1995.

Haun toisen vaiheen hakemukset tulee jättää Akatemian verkkoasiointiin 15.6.2021 mennessä. Päätökset huippuyksikköohjelmaan 2022 – 2029 valittavista yksiköistä tehdään lokakuussa 2021.

Lisätietoja

Suomen Akatemian viestintä
Pekka Rautio
viestintäasiantuntija
p. 029 533 5040
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?