Suomen Akatemia kehittää tutkijoiden kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvaa liikkuvuusrahoitusta

24.5.2021

Tutkijoiden fyysistä ja virtuaalista liikkuvuutta sekä toimintaympäristön vaihtamista pidetään Akatemiassa tärkeinä tieteen ja tutkimuksen kansainvälisen vuorovaikutuksen edistämiseksi. Tutkimusympäristön vaihto, liikkuvuus ja hyvät kansainväliset verkostot hyödyttävät tutkijanuraa. Suomalaisten tutkimusympäristöjen kansainvälistyminen lisää myös suomalaisen tutkimuksen kilpailukykyä. Siksi liikkuvuusrahoituksen kehittämistä on jatkettu Akatemiassa myös koronapandemian aikana. Tänä vuonna liikkuvuushakuihin tehdään useita uudistuksia.

Kansainvälisen tutkimusyhteistyön ja erityisesti tutkijaliikkuvuuden toteuttaminen on ollut viime aikoina vaikeaa pandemian vuoksi. Matkustusrajoitusten seurauksena virtuaalinen yhteydenpito ja muu digitaalisuus ovat lisääntyneet ja kehittyneet nopeasti. Kaikkea yhteistyötä ei kuitenkaan ole ollut mahdollista toteuttaa etänä. Edelleen on ─ ja jatkossakin tulee olemaan tilanteita, joissa fyysinen liikkuminen paikasta toiseen on tarpeen ja hyödyllistä.

Neljä liikkuvuushakua syksyllä 2021

Syyshaussa 2021 kahdenvälisen liikkuvuuden yhteistyömaat ja niihin liittyvät liikkumismahdollisuudet ryhmitellään uudelleen toiminnan luonteen mukaisesti. Avaamme neljä liikkuvuushakua:

  1. Liikkuvuusapuraha Japaniin, Taiwaniin tai Venäjälle
  2. Liikkuvuuskutsu Suomeen Taiwanista tai Venäjältä
  3. Liikkuvuusseminaari Japanin tai Kiinan kanssa
  4. Liikkuvuusyhteistyö Intian, Kiinan tai Saksan kanssa.

Rakenteistettu tutkimussuunnitelma

Liikkuvuushakemuksiin on jatkossa sisällytettävä ohjeistuksen mukainen, rakenteistettu tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelman enimmäispituus on viisi sivua plus mahdolliset lähdeviitteet, joten tekstiltä edellytetään napakkuutta ja selkeyttä.

Tutkimussuunnitelma kannattaa laatia siten, että teksti suodattuu seuraavien näkökulmien kautta:

  • Mitkä ovat hakemuksen perustelut siitä, miksi ja mihin tarkoitukseen rahoitusta haetaan?
  • Miten hakemuksessa otetaan huomioon rahoituksen tavoite: suomalaisten tutkijoiden kansainvälisen vuorovaikutuksen edistäminen ja tutkimusympäristöjen kansainvälistyminen?
  • Millaisia ovat hakemuksessa kuvatun tutkimusyhteistyön laatu, vaikuttavuus ja uudistuminen?

Intia-yhteistyön rahoitus muuttuu

Viime vuonna uudistettiin Kiina-liikkuvuusrahoitus ja tänä vuonna samanlainen uudistus toteutetaan Intian Department of Biotechnologyn (DBT) kanssa. Biologian alan tutkimukseen liittyvä liikkuvuusyhteistyö toteutetaan syyskuusta alkaen niin kutsutun vastinparimallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että tutkimusyhteistyön kumpikin osapuoli lähettää hakemuksen omalle rahoittajalleen, jotta hakemus olisi hakukelpoinen.

Lisätietoja

Akatemia edistää kahdenvälisiin sopimuksiinsa perustuvalla liikkuvuusrahoituksella suomalaisten tutkijoiden kansainvälistä vuorovaikutusta ja tutkimusympäristöjen kansainvälistymistä. Liikkuvuusrahoitus on tarkoitettu ainoastaan liikkuvuudesta aiheutuviin välittömiin matka- ja elinkustannuksiin. Varsinaisen tutkimusyhteistyön rahoitus on jatkossakin hankittava muista lähteistä.

Liikkuvuusrahoitushaut koskevat Intiaa, Japania, Kiinaa, Saksaa, Taiwania ja Venäjää. Haut julkaistaan syyskuun hakuilmoituksessa kesäkuussa. Liikkuvuushaut ovat avoinna verkkoasioinnissa 11.8.-22.9.2021.

  • tiedeasiantuntija Ulla Ellmén (Intia, Japani, Saksa ja Taiwan), p. 029 533 5011, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • tiedeasiantuntija Siru Oksa (Kiina ja Venäjä), p. 029 533 5125, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Lue lisää akatemiatutkijan ja tutkijatohtorin liikkuvuusedellytyksen täyttämisestä:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?