Suomen Akatemia

Tutkijan liikkuvuus vuonna 2021

17.3.2021

Tutkimusympäristön vaihto ja tutkijaliikkuvuus kannattavat aina. Miten nämä onnistuvat pandemian aikana ja kuinka Akatemia ottaa pandemian huomioon liikkuvuusedellytyksen toteuttamisessa vuonna 2021?

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen monin tavoin, myös tutkijoille. Fyysinen siirtyminen tutkimusympäristöstä toiseen on ollut haastavaa.

Tutkijatohtorin ja akatemiatutkijan tehtävään hakevalta edellytetään edelleen tohtorintutkinnon jälkeistä liikkuvuutta. Rahoituksen voi saada vain, jos Akatemian asettamat ehdot liikkuvuudelle täyttyvät.

Tutkimusympäristön vaihto (liikkuvuusedellytys) säilyy täten hakukelpoisuuden ehtona tutkijatohtorin tai akatemiatutkijan tehtävää hakeville myös syyshaussa 2021.

Suomen Akatemia on kuitenkin ottanut tutkimusrahoittajana huomioon COVID-19-pandemian tuomat vaikeudet liikkuvuudessa akatemiatutkijan ja tutkijatohtorin tehtävien hakijoiden osalta.

Liikkuvuusedellytyksestä on voinut poiketa erityisistä syistä yksittäisten hakijoiden kohdalla, jos kyseessä on ollut oma tai läheisen erittäin vakava sairaus, joka on estänyt liikkumisen. Syyshaussa 2020 liikkuvuusedellytyksestä oli lisäksi mahdollista poiketa, jos COVID-19-pandemia esti siirtymisen esimerkiksi ulkomaiseen yliopistoon tai keskeytti liikkuvuusjakson. Koska pandemiatilanne ei ole vielä helpottunut, jatkamme edelleen viime vuoden käytäntöä liikkuvuusedellytyksestä poikkeamiselle, jos sovittu liikkuvuusjakso on keskeytynyt tai peruuntunut. Lisäksi, jos tutkimusympäristön fyysinen vaihto ei ole ollut lainkaan mahdollista, hyväksymme tulevassa syyshaussa myös muita kuin fyysisen liikkuvuuden muotoja.

Liikkuvuusedellytyksestä ja siitä poikkeamisen ehdoista syyshaussa 2021 ja erilaisista vaihtoehdoista perinteisen liikkuvuusedellytyksen täyttymiselle saat tietoa tämän kirjoituksen lopusta.

 • Miksi tutkimusympäristöä kannattaa vaihtaa?
  Tutkimusympäristön vaihto hyödyttää tutkijanuraasi. Liikkuvuus ja hyvät kansainväliset verkostot jo aikaisessa vaiheessa siivittävät menestyksekkäälle tutkijanuralle. Työskentely-ympäristön vaihto riittävän pitkäksi ajaksi (vähintään kuudeksi kuukaudeksi) esimerkiksi toiseen tutkimusryhmään tai tutkimusta lähellä olevaan tehtävään vahvistaa tutkijan itsenäistymistä.

  Tutkimusympäristön vaihdolla tarkoitetaan fyysistä siirtymistä tutkimusympäristöstä toiseen tai muulla sektorilla tapahtunutta tutkimustyötä tukevaa työskentelyä esimerkiksi toisen alan tutkimusryhmässä, instituutissa, hallinnossa, sairaalassa, järjestössä, yrityksessä tai ammatissa, joka perustellusti liittyy haettavaan tutkimushankkeeseen tai edistää tutkijanuraa.

  Suomen Akatemian tutkijatohtorin ja akatemiatutkijan tehtävät, Euroopan unionin Marie Skłodowska-Curie (MSCA) -toimet ja European Research Council (ERC) -rahoitukset tukevat tätä tavoitetta. Rahoittajan näkökulmasta tutkijoiden monipuolinen osaaminen myös lisää tutkimuksen vaikuttavuutta ja edistää tieteen uudistumista. Nämä ovat tieteellisen laadun ohella Suomen Akatemian strategian keskeisiä tavoitteita.
 • Mikä on tutkimusympäristö?
  Tutkimusympäristöllä tarkoitetaan sitä paikallista tutkimusryhmää tai -yhteisöä, jossa tutkija työskentelee. Tutkimusympäristö sijaitsee usein yhden suorituspaikan (yleensä yliopiston tai tutkimuslaitoksen) sisällä, mutta se voi myös ulottua eri organisaatioiden yli. Yhdessä suorituspaikassa voi olla useita tutkimusympäristöjä.

  Jos tutkimusympäristöä vaihdetaan saman suorituspaikan sisällä, edellytetään selkeää työskentely-ympäristön vaihtoa niin, että se perustellusti edistää Akatemian liikkuvuudelle asettamia tavoitteita. Hakijan on konkreettisesti perusteltava selkeä työskentely-ympäristön vaihto ja Akatemian tavoitteiden täyttyminen hakulomakkeella kohdassa ”Liikkuvuus”.

  Tutkimusympäristön ei katsota vaihtuvan, jos esimerkiksi tutkimusyksikön nimi muuttuu tai tutkimusyksiköt yhdistyvät.

  Liikkuvuusedellytys syyshaussa 2021

  Jotta voit hakea tutkijatohtorin tai akatemiatutkijan tehtävää, sinun on pitänyt tohtorintutkinnon jälkeen vaihtaa tai tulee vaihtaa tutkimusympäristöä Suomessa tai ulkomailla.

  Tutkimusympäristön vaihdolla tarkoitetaan fyysistä siirtymistä tutkimusympäristöstä toiseen tai muulla sektorilla tapahtunutta tutkimustyötä tukevaa työskentelyä esimerkiksi toisen alan tutkimusryhmässä, instituutissa, hallinnossa, sairaalassa, järjestössä, yrityksessä tai ammatissa, joka perustellusti liittyy haettavaan tutkimushankkeeseen tai edistää tutkijanuraa. Liikkuvuusedellytyksen voi täyttää kahdella eri tavalla:

  1. Liikkuvuusedellytys täyttyy, jos haet tutkijatohtorin tai akatemiatutkijan tehtävää muuhun tutkimusympäristöön kuin siihen, missä olet tehnyt väitöskirjasi.
  2. Jos haet tutkijatohtorin tai akatemiatutkijan tehtävää samaan tutkimusympäristöön, jossa työskentelit suorittaessasi tohtorintutkinnon, sinun on pitänyt väitöksen jälkeen tehdä tutkimusta muussa tutkimusympäristössä tai tehdä tutkimusta tukevaa työtä muulla sektorilla yhteensä vähintään kuusi kuukautta. Tällaisia jaksoja voi myös olla useampia, jolloin kahden pisimmän jakson pitää olla yhteensä vähintään kuusi kuukautta.

  Näistä ehdoista voidaan poiketa vain erityisestä syystä yksittäisten hakijoiden kohdalla.

  Tällaisia syitä voivat olla:

  • a) Oma tai lähiomaisen erittäin vakava sairaus, joka muodostaa merkittävän esteen liikkuvuudelle. Asia on pystyttävä dokumentoimaan. Ota yhteyttä Akatemiaan: mobility@aka.fi
  • b) COVID-19-pandemian aiheuttama liikkuvuusjakson katkeaminen tai sovitun liikkuvuusjakson peruuntuminen. Jos et ole voinut täyttää liikkuvuusedellytystä COVID-19-pandemian takia (esimerkiksi ulkomainen organisaatio ei ole voinut sitoutua ottamaan sinua vastaan), sinun on kuvattava syyt ja myös pystyttävä dokumentoimaan ne. Esitä nämä perustelut hakemuksen kohdassa ”Liikkuvuus”. Liitä hakemukseesi dokumentaatio, esimerkiksi vierailukutsu lentolippuineen Liitteet-välilehdellä kohtaan ”Liikkuvuusedellytys, dokumentit”. Liite nimetään muotoon: sukunimi_mobility.
  • c) COVID-19-pandemia on estänyt sinua täyttämästä vuoden 2021 syyshaun liikkuvuusedellytystä eikä kyse ole kohdan b) mukaisesta liikkuvuusjakson katkeamisesta tai peruuntumisesta. Sinun tulee kuvata, mitä olet tehnyt tohtorintutkinnon jälkeen täyttääksesi edellytyksen tutkimusympäristön vaihtamisesta. Näitä toimia voivat olla esimerkiksi yhteisjulkaiseminen ja/tai aineistojen jakaminen sekä yhteisrahoituksen hakeminen muiden kuin oman tutkimusympäristön tutkijoiden kanssa. Liitä hakemukseesi toisesta ympäristöstä saatu, toiminnan kuvauksen sisältävä yhteistyökirje Liitteet-välilehdellä kohtaan ”Liikkuvuusedellytys, dokumentit”. Liite nimetään muotoon: sukunimi_mobility. Akatemia ratkaisee selvityksesi pohjalta, täyttyykö poikkeus liikkuvuusedellytyksestä kohdaltasi ja oletko hakukelpoinen.

  Jos vetoat siihen, ettei liikkuvuusedellytys täyty kohdallasi yllä mainittuihin seikkoihin perustuen, sinun tulee ennen hakemuksen jättämistä ottaa yhteyttä Akatemiaan sähköpostitse osoitteeseen mobility@aka.fi

  Plan B – vaihtoehtoja perinteiselle liikkuvuusedellytyksen täyttymiselle

  Kansainvälisessä tutkijaliikkuvuudessa korostuu uusien yhteistyöverkostojen luonti. Ei ole välttämätöntä muuttaa ulkomaille hakeakseen kokemusta uusista tutkijan tehtävistä. Mahdollisuutena on myös esimerkiksi tutkimusaineistojen jakaminen tai yhteiskäyttö, kotimainen ja sektorien välinen liikkuvuus sekä rahoituksen hakeminen uusien kumppaneiden kanssa.

  Emme tiedä varmuudella, miten COVID-19-pandemia etenee. Kuitenkin on selvää, että pandemia vaikeuttaa varmasti liikkuvuutta, vaikka ei estä sitä kokonaan. Tämän vuoksi on hyvä miettiä vaihtoehtoja, jos ensisijaiseen kohteeseen ei pääsekään heti matkaamaan. Myös vapaaehtoinen karanteeni kohdemaassa on yksi vaihtoehto, mikäli lähtö ulkomaille on mielessä.

  Ota yhteyttä Akatemian liikkuvuusneuvontaan!

  Akatemia keskittää akatemiatutkijan ja tutkijatohtorin tehtävien liikkuvuusneuvonnan. Kokosimme asiantuntijoistamme ryhmän, joka palvelee liikkuvuusedellytyksen ja siihen liittyvän hakukelpoisuuden kysymyksissä. Meihin saa parhaiten yhteyden sähköpostitse: mobility@aka.fi

  Kirjoittajat: tiedeasiainneuvos Tiina Petänen, johtava tiedeasiantuntija Sanna Marjavaara ja tiedeasiantuntija Vilma Lehtinen työskentelevät Suomen Akatemian liikkuvuusneuvontaryhmässä.

  Kerromme seuraavassa blogikirjoituksessamme lisää tutkijaliikkuvuuskyselyn ja selvityksen tuloksista, jotka teimme viime talvena. Kiitos jo tässä vaiheessa kaikille kyselyyn vastanneille. Saimme vastauksia lähes 450 kappaletta.

  Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?