Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena mukaan strategisen tutkimuksen uusiin teemaehdotuksiin

16.6.2020

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) ehdottaa valtioneuvostolle kolmea teemaa vuoden 2021 strategisen tutkimuksen ohjelmille (pdf). Teemoissa keskitytään hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita haastavaan väestön ikärakenteen muutokseen, luonnon monimuotoisuuden uhkaavaan vähenemiseen sekä pandemioihin yhteiskunnallisena haasteena.

Neuvoston ehdotukset uusiksi strategisen tutkimuksen teemoiksi:

  • Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut
  • Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet
  • Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena

Tutkimusteemoja läpileikkaavaksi painopisteeksi ehdotetaan hyvinvointia.

Strategisen tutkimuksen vuotuisen teemavalmistelun tavoitteena on ennakoida Suomen tulevaisuuden kannalta merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita. Uudet teemaehdotukset täydentävät myös strategisen tutkimuksen aiempia teemoja. Yhdessä strategisen tutkimuksen teemat luovat monipuolisen kokonaisuuden sekä tukevat tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja yhteiskunnallista ongelmanratkaisua.

Valtioneuvosto käsittelee strategisen tutkimuksen neuvoston aloitteen ja tekee päätöksen teemoista. Tämän jälkeen strategisen tutkimuksen neuvosto suunnittelee teemoista avattavat tutkimusohjelmat ja niistä avattavat rahoitushaut. Neuvosto päättää ohjelmahakujen rahoituksesta vuoden 2021 aikana.

Teematyöskentelyssä korostuu vuorovaikutteisuus

Teemaehdotukset valmistellaan vuorovaikutteisesti tutkimusyhteisön ja päätöksentekijöiden kanssa. Prosessin aikana kerätyt ideat ja näkemykset ovat oleellinen osa valmistelua. Tällä kierroksella on vahvistettu vuorovaikutteisuuden roolia valmistelussa. Valmistelun alussa järjestettiin avoin verkkokysely johon saatiin yli kaksi sataa ideaa teemaehdotukseksi ja niihin useita satoja kommentteja. Avoimen teemakyselyn ja ajankohtaisten ennakointikatsausten nojalla neuvosto valitsi joukon teema-aiheita sidosryhmätyöpajoihin edelleen kehitettäviksi ja kommentoitaviksi. Työpajojen jälkeen neuvosto keskittyi kärkiteemojen jatkotyöstöön. Toukokuun lopussa järjestettiin verkossa kaikille avoin julkinen kuulemistilaisuus teemaehdotusluonnoksista.

Väestörakenteen muutoksia ja elonkirjon köyhtymistä käsittelevät teemat nousivat esiin heti syksystä 2019 alkaneen valmistelutyön alussa ja kantoivat koko prosessin läpi niin STN:n omassa työssä kuin sidosryhmäkeskusteluissa. Kevään 2020 poikkeusolosuhteet nostivat näiden kahden rinnalle vielä kolmannen, pandemioihin keskittyvän teeman.

”Kun koronaviruspandemia tavoitti Suomen, oli tarpeen valmistella vielä kolmaskin teemaehdotus”, kertoo strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja, professori Kimmo Nuotio.

Pandemiat olivat turvallisuusuhkana esillä jo STN:n vuoden 2016 Turvallisuus verkottuneessa maailmassa -ohjelman mahdollisena tutkimuskohteena, mutta aihe ei kuitenkaan noussut mukaan ohjelmaan. Nyt kevään poikkeusolosuhteissa oli hyvin luontevaa sisällyttää pandemiat teemaehdotukseen.

”Suurempi yllätys olisi varmaan ollut, jos emme olisi sitä tehneet”, arvioi Nuotio.

Lisätietoja

  • Teemaehdotukset verkossa (pdf)
  • Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja, professori Kimmo Nuotio, p. 029 4122 013, etunimi.sukunimi (at) helsinki.fi
  • Tiedeasiantuntija, VTT Pilvi Toppinen, Strategisen tutkimuksen vastuualue, Suomen Akatemia, p. 029 533 5064, etunimi.sukunimi (at) aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Anna Oravakangas, viestintäsuunnittelija
p. 029 533 5039
etunimi.sukunimi (at) aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?