Kuvituskuva

Strategisen tutkimuksen uudet teema-aloiteluonnokset julkiseen kuulemiseen

12.5.2020

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) vuotuinen teema-aloitteen valmistelu on jälleen loppusuoralla ja neuvosto esittelee torstaina 28.5. klo 13.00–15.00 poikkeusolosuhteiden vuoksi verkossa järjestettävässä julkisessa kuulemisessa (ks. tarkempi kuvaus ja ilmoittautumislinkki alempana) kolme teema-aloiteluonnosta (pdf):

•    Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut
•    Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet
•    Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena

•    Läpileikkaava painopiste: Hyvinvointi

STN rahoittaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä, jonka avulla etsitään ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. STN:n tutkimusohjelmat perustuvat vaihtuviin teemoihin. Uudet teema-aloitteet muotoutuvat vuosittaisen vuorovaikutteisen teemaprosessin myötä, jonka päätteeksi STN tekee valtioneuvostolle aloitteen seuraavista strategisen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteestä. Valtioneuvosto ohjaa teemapäätöksellään korkeatasoista ja pitkäjänteistä tutkimusta merkittävien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen.

Sidosryhmät mukana teemaprosessin eri vaiheissa

Strategisen tutkimuksen neuvoston varapuheenjohtajan, professori Christina Salmivallin mukaan valtioneuvostolle ehdotettavien teemojen tärkein kriteeri on tunnistaa ajankohtaiset yhteiskunnalliset haasteet, joihin haetaan ratkaisuja monitieteisellä tutkimus- ja vuorovaikutustoiminnalla. Keskeinen kriteeri on myös, että tiedeyhteisö ja sidosryhmät kokevat teemaehdotukset relevanteiksi, ja siksi näitä ryhmiä tarvitaan teemojen muotoutumisessa. Kolmanneksi, ”teemaehdotukseen liittyvää korkeatasoista tutkimusta pitää löytyä Suomesta siinä määrin, että hakemuksia saadaan riittävästi. Jos kaksi ensimmäistä kriteeriä toteutuvat, niin yleensä tuo kolmaskin toteutuu”, Salmivalli toteaa.

Teemojen valmistelu aloitetaan ennakoinnilla, jolla pyritään tunnistamaan merkittäviä yhteiskunnallisia muutosilmiöitä. Osana ennakointia ja sidosryhmien näkemysten kartoittamista on jo useana vuotena toteutettu loka-marraskuussa avoin verkkokysely. Viime vuoden kyselyyn kirjautui yli 750 käyttäjää ja kyselyn antina saatiin yli 200 ehdotusta uusiksi teemoiksi. Kyselyn käyttämä alusta mahdollisti ehdotusten kommentoinnin, ja ehdotusten ympärille kehkeytyikin vilkasta keskustelua yhteensä yli 500 kommentin verran.

Avoimen teemakyselyn lisäksi valmisteluprosessissa hyödynnetään relevantteja ajankohtaiskatsauksia toimintaympäristön ennakoiduista tulevista muutoksista. Näihin lukeutuivat tällä kierroksella muun muassa ministeriöiden kansliapäälliköiden muutosilmiökatsaus Mahdollisuudet Suomelle, YK:n Global Sustainable Development Report sekä Sitran 2020 päivitetty megatrendikatsaus.

Helmikuussa 2020 järjestetyissä sidosryhmätyöpajoissa syvennettiin ymmärrystä potentiaalisesti teemoiksi soveltuvien yhteiskunnallisten haasteiden ulottuvuuksista muun muassa yliopistojen, tutkimuslaitosten ja ministeriöiden edustajien voimin.

Teemaprosessin kuvaus, myös tekstissä

Avoin kuulemistilaisuus tarjoaa mahdollisuuden luonnosten kommentointiin

Työpajojen, verkkokyselyn ja ennakoinnin perusteella strategisen tutkimuksen neuvosto on laatinut teema-aloiteluonnokset (pdf), joita käsitellään kaikille avoimessa kuulemistilaisuudessa 28.5.2020 klo 13.00–15.00. Tilaisuus tarjoaa tutkimusyhteisölle ja tutkimustiedon käyttäjille mahdollisuuden keskustella ehdotetuista teema-aiheista neuvoston edustajien kanssa. Jokavuotinen tapahtuma järjestetään poikkeusolojen vuoksi tänä vuonna verkossa. Tilaisuuteen voi ilmoittautua oheisesta linkistä. Tilaisuus on suomenkielinen. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta osallistumisohjeineen julkaistaan strategisen tutkimuksen verkkosivuilla ennen tilaisuutta sekä lähetetään jo ilmoittautuneille osallistujille.

Salmivalli kokee kuulemistilaisuuden tärkeänä: ”Avoimen kuulemisen vaiheessa teemaehdotukset ovat jo aika pitkälle mietittyjä, mutta eivät vielä lukkoon lyötyjä. Kuulemistilaisuudessa käydyn keskustelun pohjalta teemaehdotukset voivat edelleen terävöityä tai teemat voivat saada uusia painotuksia, joita niissä ei aikaisemmin ollut. Avoimessa kuulemisessa ”testataan” teemaehdotukset ja hienosäädetään niitä tarvittaessa lopulliseen muotoonsa.”

Avoimen kuulemisen jälkeen STN tarkastelee luonnoksia ja luovuttaa lopullisen muotonsa saaneet teema-aloitteet valtioneuvostolle päätettäväksi. Perinteisesti ne on luovutettu kesäkuussa ja valtioneuvosto on tehnyt päätöksensä syksyn aikana. Valtioneuvoston päätöksen jälkeen STN aloittaa teemoihin perustuvien tutkimusohjelmien muotoilun ja avaa rahoitushaut. Samoihin aikoihin pyörähtää käyntiin seuraava teemaprosessi.

Salmivalli kiittää kaikkia, jotka teemaprosessiin ovat sen eri vaiheissa osallistuneet: ”On tärkeää ja erinomaista, että teemaprosessiin osallistutaan aktiivisesti sen eri vaiheissa. Kaikilla vaiheilla on oma merkityksensä sille, mitkä yhteiskunnalliset haasteet valikoituvat teemojen aiheiksi ja millaisiksi teemat lopulta muotoutuvat.”

Lisätietoja

  • Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja, professori Kimmo Nuotio, p. 029 4122 013, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

  • Tiedeasiantuntija Pilvi Toppinen, Strategisen tutkimuksen vastuualue, Suomen Akatemia, p. 029 533 5064, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Julkisen teemakuulemistilaisuuden ilmoittautumista koskevat kysymykset: strateginentutkimus(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Tiina Salo, viestintäsuunnittelija
p. 029 533 5084
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?