Strategisen tutkimuksen teemat

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) tutkimusohjelmat perustuvat vaihtuviin teemoihin. Uudet teema-aloitteet muotoillaan vuosittaisen vuorovaikutteisen teemaprosessin myötä, jonka päätteeksi STN tekee valtioneuvostolle aloitteen seuraavista strategisen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteestä. Valtioneuvosto ohjaa teemapäätöksellään korkeatasoista ja pitkäjänteistä tutkimusta merkittävien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen.

Avaa kuva pdf-tiedostona

Teema-aloitteen valmistelussa keskitytään ennakoivasti merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja pitkän aikaskaalan laajoihin muutoksiin. Strategisen tutkimuksen neuvoston teemavalmistelua tukeva vuorovaikutteinen yhteiskunnallisia haasteita kartoittava prosessi koostuu muun muassa yleisölle avoimesta verkkokyselystä, teematyöpajoista ja avoimesta kuulemistilaisuudesta, jossa tiedeyhteisö ja tutkimustiedon käyttäjät keskustelevat ehdotetuista teema-alueista. Prosessin päätteeksi STN jättää valtioneuvostolle aloitteen koskien seuraavan vuoden teema-alueita ja painopistettä.

STN avaa seuraavan vuoden tutkimusohjelmat sekä niihin liittyvät rahoitushaut valtioneuvoston teemapäätöksen perusteella.

STN:n lähtökohtana on tunnistaa teemoja, jotka 

  • ovat Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiä haasteita
  • ovat riittävän horisontaalisia
  • koskettavat laajasti yhteiskunnan eri osa-alueita
  • ovat keskenään riittävän erilaisia
  • edellyttävät uuden tiedon hankinnassa monitieteistä tutkimusta.

Lisätietoja

  • johtava tiedeasiantuntija Pilvi Toppinen, p. 029 533 5064

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?