Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa (CULT)

Teknologinen kehitys muokkaa ihmisten toimintaa kulttuurin muutosta nopeammin. Monet perinteiset toimintatavat katoavat ja uusia syntyy ennennäkemättömällä nopeudella. Ihmisten ja organisaatioiden sopeutuminen näin nopeisiin muutoksiin on haasteellista; toisaalta muutokseen sisältyy myös mahdollisuuksia. Myös käsityksemme tiedosta, oppimisesta ja sivistyksestä ovat muutoksessa. Teknologinen kehitys vaikuttaa siihen, miten ja millä välineillä kulttuuri syntyy ja siirtyy esimerkiksi sukupolvelta toiselle. Tulevaisuudessa sivistyksen siirtyminen ei välttämättä enää perustu samanlaisiin pedagogisiin, kasvatuksellisiin ja vuorovaikutuksellisiin suhteisiin kuin aikaisemmin.

Teknologisen kehityksen ja kulttuurin suhde ei kuitenkaan ole yksisuuntainen. Kulttuuri, sen arvot ja tavoitteet heijastuvat siihen millaista teknologiaa kehitetään. Toisaalta teknologian tuottamat hyödyt riippuvat paljolti siitä, minkälaisessa kulttuurissa ihmiset teknologioita käyttävät ja millaisia sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia teknologioilla on. Koska kulttuuri ja teknologia ovat moninaisia, tässä teemassa tutkijat tuovat omien tieteenalojensa näkökulmat yhteen tuottaen monitieteistä keskustelua.

Teknologia mahdollistaa sekä merkittäviä myönteisiä siirtymiä että luo monenlaisia haasteita. Ohjelmassa tehtävässä tutkimuksessa pyritään tuottamaan ratkaisuja siihen, miten teknologisen kehityksen, institutionaalisen ja organisatorisen rakenteen sekä eri kulttuurien vuorovaikutusta voidaan tukea niin, että kaikki pysyvät mukana monikulttuuristuvassa ja teknologisoituvassa yhteiskunnassa. Ratkaisuja kaivataan myös siihen, miten teknologiseen kehitykseen liittyviä yhteiskunnallisia jakoja voidaan lieventää.

Hankkeet:

Digitaalisiksi kuluttajiksi oppimassa: Kuinka parantaa nuorten taloustaitoja teknologisoituvassa kulutusyhteiskunnassa? (DigiConsumers)

Konsortion johtaja: Terhi-Anna Wilska, Jyväskylän yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Eija Seppänen, Talous ja nuoret TAT

Konsortion kokoonpano: Jyväskylän yliopisto, Vaasan yliopisto, Helsingin yliopisto, Pellervon taloustutkimus PTT ry., Talous ja nuoret TAT

Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (IDA)

Konsortion johtaja: Susanna Paasonen, Turun yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Annamari Vänskä, Aalto-yliopisto

Konsortion kokoonpano: Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Aalto-yliopisto 

Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan (DigiIN)

Konsortion johtaja: Tarja Heponiemi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Vuorovaikutusvastaava: Piritta Rautavuori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Konsortion kokoonpano: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Ikäinstituutti

Lisätietoja:

  • ohjelmajohtaja: dosentti Minna Lammi, Anglia Ruskin University, etunimi.sukunimi(at)aru.ac.uk

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?