Kuusi akatemiaohjelmiin liittyvää hakua huhtikuussa

20.2.2019

Suomen Akatemian huhtikuun hakuun tulee kuusi akatemiaohjelmahakua. Neljä hakua kohdistuu uusiin ohjelmiin ja kaksi hakua käynnissä oleviin ohjelmiin.

Elämän molekulaariset säätelyverkostot -ohjelman (R-life 2020-2023) tavoitteena on ymmärtää laajempia kokonaisuuksia genomin toiminnasta ja sen rakenteesta. Ohjelma lisää tietoa siitä, miten erilaiset mekanismit luovat kontakteja genomin eri osien ja geeniverkostojen välille, ja miten nämä yhteydet ohjaavat elämän toimintoja. Ohjelmassa painotetaan uusimpien tutkimusmenetelmien käyttöönottoa. Päähaussa rahoitusta voivat hakea konsortiot. Sen rinnalla toteutettavassa lisähaussa voivat hakea jo Akatemian muuta rahoitusta saavat tutkijat. Ohjelmaa rahoitetaan kahdeksalla miljoonalla eurolla. 

Hiili hyödyksi -ohjelman (C1 Value 2020-2023) tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla hiiliyhdisteiden määrää ilmakehässä saadaan vähennettyä ja joissa C1-yhdisteitä voidaan hyödyntää teollisten tuotteiden ja materiaalien valmistuksessa. Ohjelma pyrkii hidastamaan ilmaston muutosta ja auttaa Suomea saavuttamaan ilmastotavoitteensa. Ohjelmaan on varattu kuusi miljoonaa euroa. 

Ilmastonmuutos ja terveys -ohjelmassa (CLIHE 2020-2023) tutkitaan ilmastonmuutoksen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen, kehitetään uusia arviointimenetelmiä sekä tarkastellaan näihin liittyviä edellytyksiä ja haasteita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ohjelmaa rahoitetaan kahdeksalla miljoonalla eurolla.

Säteilyilmaisimet terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi -ohjelmassa (RADDESS 2018-2022) on täydentävä haku, joka on tarkoitettu kansainvälistä yhteistyötä tekeville tutkimusryhmille. Kansainvälisen yhteistyökumppanin tulee olla EU:n ulkopuolisesta maasta. Haussa rahoitetaan hankkeita, joissa tutkitaan laitelähtöisiä ja toiminnallisia kuvantamismenetelmiä, jotka perustuvat säteilyn ilmaisemiseen. Hakua rahoitetaan enintään kahdella miljoonalla eurolla.

Digitaaliset ihmistieteet (DIGIHUM 2016-2022) -ohjelman täydentävässä haussa etsitään rahoitettavaksi tutkimushankkeita, joissa digitaalista teknologiaa ja modernin datatieteen menetelmiä hyödynnetään humanististen ja yhteiskuntatieteellisten aineistojen keruussa, hallinnassa ja analyysissä. Ohjelmaa rahoitetaan kolmella miljoonalla eurolla.

Akatemiaohjelmien haku aukeaa 2.4. ja päättyy 24.4.2019 klo 16.15. Tarkista haun yksityiskohdat 7.3. julkaistavasta hakuilmoituksesta.

Lisätietoja

Yleisesti akatemiaohjelmista

 • johtava tiedeasiantuntija Jaana Roos, p. 0295 33 5151, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

R-life

 • ohjelmapäällikkö Heikki Vilen, p. 029 533 5135, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
 • ohjelmapäällikkö Sara Illman, p. 029 533 5119, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

C1 Value

 • ohjelmapäällikkö Saila Seppo, p. 029 533 5109, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
 • ohjelmapäällikkö Tommi Laitinen, p. 029 533 5057, sp. etunimi.sukunimi(at)aka.fi

CLIHE

 • ohjelmapäällikkö Tuula Aarnio, p. 029 533 5146, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
 • ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, p. 0295 33 5143, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

RADDESS

 • ohjelmapäällikkö Tommi Laitinen, p. 029 533 5057, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
 • ohjelmapäällikkö Saila Seppo, p. 029 533 5109, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

DIGIHUM

 • ohjelmapäällikkö Risto Vilkko, p. 029 533 5136, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
 • ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, p. 029 533 5143, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?