Kestävän kasvun avaimet (GROWTH)

Suomalainen yhteiskunta ei kykene hyödyntämään globaalien muutosten tuomia mahdollisuuksia niin hyvin kuin se voisi. Muutosten hyödyntäminen edellyttää yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden kykyä uudistumiseen. Erityisesti tulisi kehittää yritystoiminnan uudistumista, innovaatioiden viemistä käytäntöön ja tiedon, tietovarantojen ja osaamisen käyttöä. Uudistumisen lähtökohtana ovat hyvät resurssit. Suomessa on uudistumisen kannalta hyvät resurssit: vakaa yhteiskunta, toimivat instituutiot, osaamista, tutkimusta ja tietovarantoja, sivistystä sekä runsaat luonnonvarat.

STN-ohjelmassa Kestävän kasvun avaimet kehitetään ratkaisuja siihen, miten yhteiskunta, yhteisöt ja yksilöt pystyvät entistä paremmin hyödyntämään, kehittämään ja yhdistämään resurssejaan ja voimavarojaan uusilla ja kestävillä tavoilla. Resurssien uudenlainen käyttö edellyttää sekä teknologisia valmiuksia ja osaamista että etenkin muutoshaluista ja uudistusmyönteistä kulttuuria. Tutkimusohjelmassa kehitetään kestävän kasvun ja uudistumiskyvyn tueksi monipuolista tietopohjaa ja ennakointia. Tutkimuskokonaisuuksilta odotetaan muutosten tuomien mahdollisuuksien tunnistamista sekä uudistumisen edellytyksien ja esteiden analyyseja yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilön tasoilla.

Hankkeet:

Kasvava mieli: Koulutukselliset transformaatiot kestävän yksilöllisen, sosiaalisen ja institutionaalisen uudistumisen tueksi (Growing Mind) 

Konsortion johtaja: Kai Hakkarainen, Helsingin yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Tiina Korhonen, Helsingin yliopisto

Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto

Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään (ALL-YOUTH)

Konsortion johtaja: Päivi Honkatukia, Tampereen yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Reetta Mietola, Helsingin yliopisto

Konsortion kokoonpano: Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto

Vuoden 2018 täydennyshaussa valitut hankkeet:

Kestävä lääkekehitys (SUDDEN)

Konsortion johtaja: Jari Yli-Kauhaluoma, Helsingin yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Kari Jalonen, Demos Helsinki

Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Demos Helsinki, Suomen ympäristökeskus, Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, LUT-yliopisto

Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin (CICAT2025)

Konsortion johtaja: Leena Aarikka-Stenroos, Tampereen yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Piia Nurmi, Turun ammattikorkeakoulu

Konsortion kokoonpano: Tampereen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto

Uudet pakkausratkaisut ihmisen, maapallon ja liiketoiminnan hyväksi (Package-Heroes)

Konsortion johtaja: Ali Harlin, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Vuorovaikutusvastaava: Miitta Eronen, Luonnonvarakeskus

Konsortion kokoonpano: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, LUT-yliopisto, Luonnonvarakeskus, Åbo Akademi

Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana (STYLE)
Konsortion johtaja: Petri Tapio, Turun yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Ira Ahokas, Turun yliopisto

Konsortion kokoonpano: Jyväskylän yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Turun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, UKK-instituutti

Lisätietoja:

  • ohjelmajohtaja: vanhempi neuvonantaja Anne-Christine Ritschkoff, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, anne-christine.ritschkoff(at)vtt.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?