Tiina Petänen (kuvassa vasemmalla) ja Kata-Riina Valosaari

Mikä muuttuu talvihaussa 2024?

30.8.2023

Keräämme vuosittain palautetta hakijoiltamme, hakemusten arvioijilta ja päättäjiltä. Uudistamme saadun palautteen perusteella hakuilmoitusta, hakuneuvontaa ja -ohjeistusta sekä verkkoasiointiamme. Tällä hakukierroksella Suomen Akatemian hakuaikataulut ja hakemusten arviointi muuttuvat. Akatemiahanke-, akatemiatutkija- ja kliininen tutkija -rahoitusmuotojen seuraava haku avataan syyskuun sijaan marraskuussa 2023. Lisäksi uuteen talvihakuun 2024 siirtyy liikuntatutkimuksen akatemiaohjelma. Talvihaku 2024 päättyy tammikuussa 2024, ja rahoituspäätökset tehdään saman kevään aikana. Jatkossa hakija pystyy myös itse valitsemaan hakemukselleen sopivimman arviointipaneelin.

Hakuaika muuttuu

Hakuaika on nyt siirretty syksyltä talveen. Samalla hakemusten käsittelyaika lyhenee.

Talvihaussa 2024 (hakuaika 15.11.2023–17.1.2024) on haettavana rahoitusta akatemiahankkeisiin, akatemiatutkijan tehtäviin, kliinisen tutkijan tehtäviin ja liikuntatutkimuksen akatemiaohjelman hankkeisiin (entiset opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitetut liikuntatieteelliset tutkimushankkeet). Hakuilmoitukset julkaistaan 26.10.2023.

Hakija valitsee hakemukselleen arviointipaneelin

Hakemusten arvioinnissa siirrytään talvihausta 2024 lähtien menettelyyn, jossa hakija valitsee itse hakemukselleen sopivimman arviointipaneelin Suomen Akatemian ennalta ilmoittamasta paneelien joukosta. Luonnos talvihaun paneeleista avattiin loppukeväästä sidosryhmäkuulemiselle, ja keräsimme kommentteja luonnokseen myös Akatemian tieteellistä toimikunnilta. Saadun palautteen perusteella paneelien nimiä on selkeytetty ja myös kuvauksia tarkennettu. 42 paneelin kokonaisuus julkaistaan syyskuun aikana jo ennen hakuilmoituksen julkaisua, jotta hakijoilla on mahdollisimman paljon aikaa sopivimman paneelin valinnalle.

Lue lisää: Talvihaun 2024 paneelikokonaisuus on julkaistu – uudistuksia myös arviointiin

Tutkimussuunnitelma kirjoitetaan Akatemian mallipohjalle

Viime syyshaussa 2022 tutkimussuunnitelma jätettiin verkkoasioinnissa jälleen PDF-liitteenä. Kirjoittamisen avuksi olimme valmistelleet sekä Word- että LaTeX-mallipohjat. Talvihaussa 2024 hakijan tulee käyttää mallipohjaa. Paransimme hakijoilta saadun palautteen perusteella mallipohjien toimivuutta. Mallipohjissa on muun muassa ohjeistusta sisällön kirjoittamiseen. Itse tutkimussuunnitelman rakenteeseen ei ole tehty muutoksia.

Mallipohjat otetaan käyttöön myös ansioluettelossa ja akatemiatutkijan tehtävää hakevien hakemuksessa, Ansiot ja pätevöityminen -osassa.

Ansioiden ja pätevöitymisen kuvaaminen on tärkeää akatemiatutkijan tehtävää haettaessa

Lanseerasimme viime syyshaussa uuden akatemiatutkijan tehtävän. Tehtävää hakevan on hakemuksessaan osana vastuullista tutkijanarviointia kuvattava, miten hän aikoo pätevöityä rahoituskauden aikana ja miten hän uudistaa tutkimustaan väitöstutkimuksensa jälkeen. Saimme ensimmäisen hakukierroksen jälkeen hakijoiden lisäksi palautetta Ansiot ja pätevöityminen -osiosta myös arviointipaneeleilta ja rahoituspäätökset tehneiltä toimikunniltamme. Olemme nyt terävöittäneet kyseisen osan ohjeistusta hakijalle arviointia ja päätöksentekoa varten.

Hakukelpoisuuskriteereitä selkiytettiin

Hakemuksen tulee täyttää hakukelpoisuuskriteerit, jotta hakemus tutkitaan (käsitellään). Jos hakemus ei täytä näitä ehtoja, hakemuksesta tehdään niin sanottu tutkimatta jättämispäätös mahdollisimman pian haun päätyttyä. Akatemia pyytää hakijalta selvitystä ja hakemuksen täydentämistä, jos hakukelpoisuus on epäselvä. Jos hakija ei ole täydentänyt hakemustaan määräaikaan mennessä tai hakemus on yhden täydennyspyynnön jälkeen olennaisilta osin puutteellinen, hakemus voidaan jättää tutkimatta (käsittelemättä).

Arviointiprosessi ja hakijan arviointi uudistuvat

Myös arviointiprosessiin on tulossa muutoksia. Hakijan kannalta oleellisia muutoksia ovat, miten paneeli valitaan, eteneekö oma hakemus paneeliarviointiin ja mitä hakija saa palautteeksi.

Talvihaun 2024 arviointiprosessissa:

  • Hakemuksille pyydetään vähintään kaksi yksittäisen arvioijan lausuntoa ennen paneeliarviointivaihetta, kuten aiemminkin. Haussa sovellettavassa kaksivaiheisessa arvioinnissa osa hakemuksista karsiutuu tässä vaiheessa, eikä etene paneelin käsittelyyn.
  • Valinta paneeliin etenevistä hakemuksista tehdään yksittäisten asiantuntijoiden antamien kokonaisarvosanojen perusteella. Paneelikäsittelyyn jatkavat ne hakemukset, jotka ovat saaneet Akatemian kuusiportaisella arviointiasteikolla vähintään yhden lausunnon kokonaisarvosanaksi 5 (excellent) tai 6 (outstanding).
  • Paneelissa asiantuntijat kokoontuvat keskustelemaan hakemuksista ja hakijoiden tieteellisistä ansioista sekä laativat kullekin hakemukselle paneelin yhteenvetolausunnon hakemuksen vahvuuksista ja heikkouksista. Lisäksi paneelit sijoittavat arvioinnissa parhaiten menestyneet hakemukset paremmuusjärjestykseen.

Uudistetun menettelyn myötä hakijat saavat palautteena arvioinnista kaikki yksittäisten asiantuntijoiden antamat lausunnot arvosanoineen. Lisäksi paneelissa käsitellyt hakijat saavat myös paneelin yhteenvedon ja loppuarvosanan. Lausunnoissa on myös arvioijien nimet.

Arviointikriteerit ja arviointiasteikko pysyvät ennallaan. Arviointiohjeet julkaistaan samaan aikaan hakuilmoituksen kanssa lokakuun loppupuolella. Rahoituspäätökset tehdään toimikunnissa kesäkuun puoliväliin mennessä samana päivänä kustakin rahoitusmuodosta, ja toimikuntakohtaiset päätöspäivämäärät ilmoitetaan Akatemian verkkosivuilla myöhemmin. Jokaisessa päätöksessä on myös toimikunnan perustelu päätökselle, kuten aiemminkin.

Arviointia koskevat verkkosivusisältömme päivitetään syksyn 2023 aikana talvihaun hakuilmoituksen julkaisuun mennessä.

Hakuun liittyvissä asioissa ota yhteyttä palvelusähköpostiosoitteisiimme ja helpdeskiin

Hakuneuvontaa varten käytössämme on toimikuntakohtaiset yhteissähköpostit, jotka löytyvät hakuilmoitusten lopusta. Näin hakijat tavoittavat meidät helposti myös vuodenvaihteen aikana ja saavat vastauksen nopeasti. Akatemian helpdesk (www.aka.fi/kysy) on edelleen ensisijainen yhteydenoton väylä erityisesti verkkoasioinnin teknisissä kysymyksissä.

Hakuneuvontaa on saatavilla jo syksyllä

Perinteisten Ask & Apply -webinaarien (www.aka.fi/askapply) lisäksi teemme lyhyitä hakuvideoita sekä julkaisemme A propos -uutiskirjeessä talvihaun teemanumeron. Tilaa uutiskirjeemme − ja seuraa meitä myös somessa!

Uudistuksilla parannetaan hakemusarvioinnin läpinäkyvyyttä

Keräsimme keväällä 2023 sidosryhmiltä kommentteja luonnokseen talvihaun 2024 paneeleista ja yksittäisten paneelien sisältöjen kuvauksista. Myös toimikuntien kanssa keskusteltiin kommenteista ja paneelikokonaisuudesta. Kommenttien pohjalta viimeisteltiin nyt julkaistu paneelikokonaisuus.

Hakijalle tarjottava mahdollisuus oman hakemuksensa arviointipaneelin valitsemiseen vahvistaa hakijan vaikutusmahdollisuuksia arviointiin ja lisää Akatemian arvioinnin läpinäkyvyyttä. Avoimuutta lisää myös se, että paneelivalinnan lisäksi hakija saa yksityiskohtaisemman palautteen arvioinnista.

Lisätietoja

  • Syyshausta talvihakuun -verkkosivu: aka.fi/talvihaku
  • tiedeasiainneuvos Tiina Petänen (talvihaku), p. 029 533 5091
  • tiedeasiantuntija Sonja Kuosmanen (Ask & Apply -webinaarit), p. 029 533 5025
  • tiedeasiainneuvos Kata-Riina Valosaari (arviointi), p. 029 533 5128

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?