Tiina Petänen

Tiina Petänen: Mikä muuttuu syyshaussa 2021?

16.6.2021

Pyydämme vuosittain syyshaun päätyttyä hakijoiltamme palautetta hakuun liittyvistä muutoksista. Tämän lisäksi keräämme tietoa myös kansainvälisiltä arviointipaneeleiltamme ja rahoituspäätöksen tekijöiltä. Uudistamme saadun palautteen perusteella hakuilmoitusta, hakuneuvontaa ja -ohjeistusta sekä verkkoasiointiamme (SARA). Edeltävänä kolmena hakukierroksena olemme tehneet suuriakin muutoksia hakuun liittyen, kuten siirtäneet hakuilmoituksen kokonaan verkkoon ja keränneet hakuohjeistuksen yhteen luetteloon (Ohjehakemisto A-Ö). Tänä syksynä suuria uudistuksia ei ole luvassa – lähinnä pientä hiontaa.

Haut aukeavat jo elokuussa ja päättyvät porrastetusti syyskuun lopussa

Syyshaun hakuaikaa on pidennetty. Haut aukeavat pääosin 11.8.2021 – poikkeuksena opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitettava liikuntatieteellisten tutkimushankkeiden haku, joka avataan 25.8.2021. Yksittäisille tutkijoille suunnattujen rahoitusmuotojen (tutkijatohtorin, akatemiatutkijan ja kliinisen tutkijan tehtävät sekä kansainvälisen liikkuvuuden rahoitus) haut päättyvät jo 22.9.2021. Akatemiahankkeiden haku ja opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitettava liikuntatieteellisten tutkimushankkeiden haku päättyvät viikkoa myöhemmin 29.9.2021.

Hakujen vaiheistamisella pyritään keventämään verkkoasiointimme (SARA) haun päättymisen aikaista ruuhkaa ja kuormittumista.

Tutkimussuunnitelma tehdään hakemuslomakkeella

Tutkimussuunnitelma tehdään hakemuslomakkeelle omalla välilehdellään. Viimeistelemme parhaillaan uuden sukupolven wysiwyg-periaatteella toimivaa tutkimussuunnitelman editoria. Toivomme, että editori on käytössä syyshaussa 2021.

Erillisiä tekstin täyttölaatikoita ei enää ole, vaan tekstin voi kirjoittaa yhdelle sivulle, jossa on tutkimussuunnitelman otsikot valmiina. Sivuvaihtoja ja -määrää on myös siten helppo seurata. Erillistä PDF-tiedostoa ei siis tarvitse ladata. Olemme myös valmistelleet mallipohjan, jota voi käyttää tutkimussuunnitelman kirjoittamisen apuna.

Väliraportista edistymisraporttiin

Saimme hakijoiltamme edellisestä syyshausta palautetta, että käyttöön ottamamme väliraportti on liian raskas hakemuksen ohessa kirjoitettavaksi. Tämän vuoksi siirrymme nyt aiempaa keveämpään edistymisraporttiin. SARA tuo automaattisesti hakemuslomakkeelle hakijan raportoitavat hankkeet. Lyhyessä edistymisraportissa (enintään 1 500 merkkiä / raportoitava hanke) pyydetään kuvaamaan hankkeen edistyminen ja mahdollinen liittyminen uuteen haettavaan rahoitukseen. Jos hakija toimii vastuuhenkilönä organisaatiolle myönnetyssä Akatemian rahoituksessa, edistymisraporttia ei tarvitse tehdä.

Tärkeimmät julkaisut ja muut tutkimustuotokset ilmoitetaan osana vastuullista tutkijanarviointia

Haettavan hankkeen kannalta tärkeimpien julkaisujen lisäksi hakija voi jatkossa ilmoittaa myös muita tutkimustuotoksiaan. Näille valinnoille pyydämme myös perusteluja arvioinnin tueksi. Konsortiohakemuksen osalta konsortion johtaja ilmoittaa koko hankkeen tiedot.

Yhteistyökirje = tutkijavierailun kutsukirje + yhteistyösitoumus

Tutkimusyhteistyön tekemisen muodot ovat muuttuneet kuluneen vuoden aikana. Yhteistyö voi olla monimuotoista, esimerkiksi tutkijavierailuja, digitaalisen aineiston käyttöä ja muuta tutkimusyhteistyötä. Vapaamuotoisessa yhteistyökirjeessä hakija kuvaa haettavan hankkeen yhteistyökumppanit, yhteistyön tavoitteet ja sen, miten yhteistyö toteutetaan.

Liikkuvuusedellytys säilyy – COVID-19-pandemia on otettu huomioon

Suomen Akatemian hallitus on linjannut, että tutkijatohtorin ja akatemiatutkijan tehtävää hakevilta edellytetään jatkossakin tutkimusympäristön vaihtoa väitöksen jälkeen. Liikkuvuus on tärkeä osa tutkijan urakehitystä. Liikkuvuusedellytykseen liittyvissä asioissa hakijat voivat lähettää kysymyksiä mobility(at)aka.fi -sähköpostiin.

Voit lukea aiheesta lisää myös blogikirjoituksesta: Tutkijan liikkuvuus vuonna 2021; hakuilmoituksista ja liikkuvuusohjeista.

Hakuprosessia sujuvoitettiin hakijapalautteen perusteella

Hakemustarkastukseen ja hakemusten täydennyspyyntöihin on kulunut aiemmin yli kahdeksan viikkoa. Viime syyshaussa kokeilimme sisäisten prosessiemme tehostamista. Hyvien tulosten perusteella tarkastusaika on lyhentynyt ja yhä vähemmän hakemuksia on avattava täydennettäväksi. Työ jatkuu kuitenkin edelleen. Hakukelpoisuuden tarkistamisen nopeuttamiseksi tutkintotiedot tulevat pakollisiksi ja ansioluettelo tehdään omalla välilehdellään.

Akatemiahankehakijoille on puolestaan laadittu lyhyt yhteen vetävä muistilista tärkeimmistä hakuun liittyvistä asioista ja hakuun tehdyistä muutoksista viimeiseltä kolmelta vuodelta. Toivomme muistilistan auttavan akatemiahankehakijoita hakemuksen laatimisessa.

Hakemusten tieteelliseen arviointiin tulossa muutoksia

Akatemiaan syyskuussa jätetyt hakemukset arvioidaan entiseen tapaan pääasiassa kansainvälisissä tieteellisissä paneeleissa. Syyshausta 2021 alkaen paneelit keskittyvät kokouksissaan aiempaa enemmän lausuntoluonnosten perusteella tunnistettuihin parhaimpiin hakemuksiin. Lisäksi paneelit voivat keskustella esimerkiksi hakemuksista , joiden lausuntoluonnokset poikkeavat toisistaan selkeästi tai hakemuksista, jotka paneeli nostaa jostakin muusta syystä esiin. Uudistuksen myötä arviointipaneeleilla on enemmän aikaa keskustella ja tuottaa lausuntoja kilpailukykyisimmistä hakemuksista.

Arviointilomakkeiden yhteenveto-osion rakennetta sekä arviointiskaalan sanallisia kuvauksia on uudistettu. Kaikki hakemukset saavat tieteellisen arviointilausunnon, mutta hakijat, joiden loppuarvosana on alle 5, saavat lausunnon, joka sisältää listan hakemuksen vahvuuksista ja heikkouksista sekä sanallisen perustelun näille.

Osallistu Ask & Apply -webinaareihin

Järjestämme tuttuun tapaan hakijoille kesäkuussa ja elo-syyskuussa temaattisia tietoiskuja syyshausta. Webinaarimuodossa järjestettävissä tilaisuuksissa on varattu myös runsaasti aikaa kysymyksille. Tietoiskut ovat englanninkielisiä. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Tervetuloa mukaan! Tutustu Ask & Apply -webinaarien ohjelmaan verkkosivuillamme: Ask & Apply.

Lisätietoja:

  • tiedeasianneuvos Tiina Petänen (syyshaku), p. 029 533 5091
  • tiedeasiainneuvos Kata-Riina Valosaari (arviointi), p. 029 533 5128

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?