Tietosuoja

Suomen Akatemian lakisääteisenä tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta rahoittamalla sitä ja osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön. Akatemialla on myös erilaisia asiantuntijatehtäviä. Viranomaisena Akatemian tulee myös edistää toimintansa avoimuutta, antaa asiointia koskevaa neuvontaa ja tiedottaa palveluistaan. Näiden lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi Akatemiassa voidaan käsitellä esimerkiksi rahoituksen hakijoihin, sidosryhmiin tai Akatemian henkilöstöön kuuluvien henkilöiden henkilötietoja.

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) edellyttämällä tavalla. Suomen Akatemiassa noudatetaan hyvää hallinto- ja tietojenkäsittelytapaa.

Jos käsittely liittyy Suomen Akatemian lakisääteisiin velvoitteisiin, henkilötietoja voidaan yleensä käsitellä suostumuksesta riippumatta. Lisäksi joissain tapauksissa Akatemia voi käsitellä henkilötietoja myös suostumuksen perusteella. Tällaisissa tapauksissa kysymme tietojen käsittelyyn erikseen suostumusta ja rekisteröidyllä on oikeus myös peruuttaa se milloin tahansa.

Lisäksi tietosuojalainsäädäntö turvaa rekisteröidylle muun muassa seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada tietää, käsitelläänkö Suomen Akatemiassa rekisteröidyn henkilötietoja, ja saada tarvittaessa myös pääsy näihin tietoihin.
  • Oikeus vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisemista.
  • Oikeus siihen, että Suomen Akatemia rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä muun muassa tilanteessa, jossa tietojen paikkansapitävyys kiistetään tai tietoja on käsitelty lainvastaisesti.
  • Oikeus rekisteröidyn henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli käsittelyn perusteena on yleisen edun mukaisen tehtävän suorittaminen.
  • Oikeus tehdä rekisteröidyn lainvastaiseksi katsomasta henkilötietojen käsittelyn johdosta valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa kansallisena valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu, tietosuoja@om.fi tai puh. 029 561 6670.

Kaikki rekisteröidyn oikeuksiin perustuvat pyynnöt sekä havainnot mahdollisista tietoturvapoikkeamista pyydetään toimittamaan sähköpostitse Suomen Akatemian kirjaamoon: kirjaamo(a)aka.fi. Akatemialla on myös tietosuojavastaava, johon voi ottaa yhteyttä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä: tietosuoja(a)aka.fi, puh. 029 533 5000 (vaihde).

Tarkemmat tehtävä- tai järjestelmäkohtaiset kuvaukset henkilötietojen käsittelystä ovat alla olevissa tietosuojaselosteissa. Selosteissa kuvataan, mikä on kussakin tilanteessa henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste, mitä tietoja käsitellään, mistä tiedot saadaan, mihin tietoja luovutetaan, käsitelläänkö niitä ETA-alueen ulkopuolella ja miten tietoja säilytetään. Selosteissa kerrotaan tarkemmin myös rekisteröidyn oikeuksista.

Suomen Akatemia voi ulkoistaa käsittelytehtäviä ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Tietosuojakäytäntöjen muutoksista ilmoitetaan Akatemian verkkosivuilla.

Tietosuojapolitiikka

Suomen Akatemian tietosuojapolitiikassa määritellään Akatemian tietosuojaorganisaatio sekä vastuut ja sitoudutaan noudattamaan tietosuojaperiaatteita henkilötietojen käsittelyssä. Akatemian tietosuojapolitiikka on myös osa osoitusvelvollisuuden täyttämistä.

Tietosuojaselosteet

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?