Arviointikriteerit

Profi-rahoitus perustuu vertaisarviointiin. Hakemukset arvioidaan Akatemian järjestämässä kansainvälisessä, eurooppalaisten yliopistojen rehtoreista ja vararehtoreista koostuvassa asiantuntijapaneelissa.

Arviointi toteutetaan seuraavien perusteiden mukaisesti:

  • suunnitelman kytkeytyminen yliopiston strategiaan ja strategisiin kehittämistoimiin
  • esitetyn suunnitelman toteuttamiskelpoisuus, uskottavuus ja seuranta
  • suunnitelmat tavoitteena olevan tutkimuksen kansainvälisen tason saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi profiloitumisalueilla
  • profiloitumiseen pohjautuvien uusien avausten syntymisestä ja niiden resursoinnista huolehtiminen
  • yliopiston kokonaissitoutuminen profiloitumiseen ja tutkimuksen laadun kehittämiseen
  • muiden yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muun yhteiskunnan kanssa (ml. infrastruktuuriyhteistyö) tehtävän yhteistyön ja työnjaon merkitys profiloitumisalueilla sekä sen kansallinen lisäarvo
  • suunnitelman merkitys monimuotoisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?