Odotukset vaikuttavuuden suhteen vaihtelevat tieteenaloittain

Kautensa vuoden 2019 lopulla päättäneiden huippuyksiköiden vaikuttavuusarvioissa korostui pyrkimys aktiiviseen tieteen ja tutkimuksen yleistajuistamiseen.

Yksiköt kokivat vaikuttavuustarinoissaan huippuyksikköohjelman erittäin tärkeäksi rahoitusvälineeksi, joka tarjoaa pitkän aikavälin mahdollisuuden vaikuttavan tutkimuksen tekemiseen.

”Huippuyksikkörahoitus mahdollistaa pitkäjänteisen tutkimusryhmien kokoamisen ja kestävämmän yhteistyön monitieteellisten tutkimusryhmien välillä sekä innovatiivisten lähestymistapojen kehittämisen tutkimuksessa. Rahoitusmuoto myös tukee ongelmanratkaisussa kokeellisempien sekä riskialttiimpien tutkimusavausten tekemistä.”

Tärkeänä piirteenä rahoitusmuodossa pidettiin akateemisen vapauden mahdollistumista: ”Tutkimuksemme on veronmaksajien rahojen hyvää käyttöä, josta halutaan kertoa tutkimuksen rahoittajille eli veronmaksajille.”

Vaikuttavuustarinoissa todettiin, että tieteellinen tutkimus voi tieteenalasta ja tutkimusorganisaation tehtävistä riippuen vaikuttaa monin eri tavoin. Myös yhteiskunnan odotukset tieteen vaikuttavuuteen vaihtelevat eri aloilla.

”Tutkimuksesta kumpuava tieto ja osaaminen voivat esimerkiksi lisätä hyvinvointia edistämällä taloudellista toimintaa, helpottaa tai parantaa päätöksentekoa sitä tukevalla tiedolla, rakentaa osaamista työelämän tarpeisiin tai tukea ihmisten henkistä kasvua ja sivistystä. Pitkällä aikavälillä tieteellinen tutkimus myös uudistaa yhteiskunnallisia päämääriä sekä käsityksiämme niiden edistämisestä.”

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?