Huolta vaikuttavuuden jatkuvuudesta

Useasti mainittuja elementtejä vaikuttavuuden yhteydessä olivat tutkijayhteistyö, monitieteiset yhteistyöprojektit kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla sekä suomalaisen tieteen verkostoituminen. Lisäksi muistutettiin huippuyksiköiden vaikuttavuudesta tutkimusinfrastruktuurien kehittämishankkeisiin panostamisen muodossa.

Akateemisessa vaikuttavuuskontekstissa esille tuotiin uuden tutkimustiedon pohjalta tapahtuva opetuksen terävöittäminen. Tässä yhteydessä merkittäväksi vaikuttavuudeksi määritettiin esimerkiksi uusien opetussisältöjen laatiminen ja kriittisen massan kouluttaminen.

Yleisellä tasolla yksiköiden vaikuttavuusarvioissa korostettiin muutosta ja tarvetta uusien tutkimusavausten tekemiseen muuttuvassa toimintaympäristössä ja maailmassa.

Yksiköt arvioivat saavansa vaikuttavuuden kautta näkyville tekemänsä tutkimuksen merkitystä, millä taas katsottiin olevan vaikutusta rahoituksen hakemiseen ja saamiseen.

Vaikuttavuuden haasteet yhdistyivät huoleen tutkimusrahoituksen jatkuvuudesta:

”On vaarana, että uusin voimin käynnistetty perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen yhdistelmä ei selviä sukupolvenvaihdoksesta ilman yliopiston tai Akatemian korvamerkittyä tukea. Rahoitusnäkökulmasta pitkäjänteisen, korkeatasoisen perustutkimuksen merkitystä ei tunnuta edelleenkään riittävästi tunnistettavan Suomessa ja olemme itse havainneet, että loistavimmat nuoret tutkijamme ovat vetäneet tästä omat johtopäätöksensä, ja ovat joko siirtymässä vakaata tutkimusrahoitusta tarjoaviin korkeatasoisiin tiedemaihin tai muille sektoreille.”

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?