Liikuntatutkimuksen vaikuttavuutta edistetään uudella akatemiaohjelmalla

5.6.2023

Liikuntatutkimuksen valtionavustukset siirtyvät opetus- ja kulttuuriministeriöstä Suomen Akatemian hoidettaviksi. Helmikuussa 2023 voimaan astuneen liikuntalain muutoksen myötä avustusten haku ja arviointi yksinkertaistuvat, kun ne siirtyvät kokonaisuudessaan yhden toimijan tehtäväksi. Ensimmäinen uuden Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelman haku päättyy tammikuussa 2024.

Suomen Akatemia käynnistää Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelman, jonka tavoitteena on edistää liikuntatieteellisen tutkimuksen laatua, uusiutumista ja vaikuttavuutta hyödyntämällä Akatemian tutkimusrahoitus- ja ohjelmapalveluja. Ohjelman tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa liikunnan edistämiseksi suuntaamalla tutkimusrahoitusta korkeatasoiseen, innovatiiviseen ja monialaiseen liikuntatutkimukseen.

”Liikuntatutkimus tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja moneen yhteiskunnalliseen haasteeseen. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää kansanterveyden parantamiseksi edistämällä fyysisen aktiivisuuden edellytyksiä sekä ehkäisemällä syrjäytymistä ja liikkumattomuutta. Uusi ohjelma pyrkii myös edistämään kansainvälistä ja kansallista tutkimus- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä viestintää liikuntatieteen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi”, korostaa Suomen Akatemian ylijohtaja Riitta Maijala. Akatemiaohjelma luo myös paremmat edellytykset ulkomaisten rahoittajien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Akatemia jatkavat tiivistä yhteistyötä uudessa Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelmassa.  ”Ministeriön kannalta on hienoa saada Suomen Akatemian osaaminen hyödynnettyä liikuntatieteen tutkimuksessa. Uuden ohjelman myötä saamme lisättyä läpinäkyvyyttä liikuntatutkimuksen avustushaussa”, sanoo johtaja Tiina Kivisaari OKM:n nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolta.

”Uudessa akatemiaohjelmassa on tärkeää, että eduskunnan asettamat liikuntapoliittiset tavoitteet voidaan toteuttaa avustusprosessissa parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjelman teemat määritellään kulloinkin voimassa olevan ministeriön liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirjan mukaan”, jatkaa Kivisaari.

Jatkossa Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelmassa avataan vuosittain rahoitushaku. Haut toteutetaan osana Akatemian talvihakua. Ensimmäinen haku päättyy tammikuussa 2024. Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelman hakemukset arvioidaan kansainvälisessä vertaisarvioinnissa yhdessä Akatemian muiden hakemusten kanssa. Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelman hausta järjestetään infotilaisuus syksyllä 2023.

Lisätietoja

Suomen Akatemian viestintä                                                   
viestintäasiantuntija Leena Vähäkylä                                      
p. 0295 33 5139                                                                           
etunimi.sukunimi@aka.fi      

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?